68 gençliği
68 gençliği

İkinci dünya savaşı nın ardından dünya büyük bir boşluğa düşmüştü.Gerek siyasi,gerek ekonomik, gerekse kültürel olarak tutanacak dal bulamayan genç kuşak kendilerini ateşleyecek yeni akımların,ideolojilerin peşindeydi.O güne kadar üretilen tüm fikirlerin ve sistemlerin hiçbir işe yaramadığını görüp, dünya çapında geniş bir isyan hareketi başlatmıştır.Özellikle Paris, Sorbone Üniversitesi ‘ nde başlayan bu hareket tüm dünya gençliğini esir alıp heyecanlandırmış ve harekete katılmak için teşvik etmiştir.Barışçıl bir isyan hareketinin en yaygın olduğu ülkeler, kapitalizm in hüküm sürdüğü ülkelerdi.Zaman zaman polisle çatışan,büyük yürüyüşler yapan ve içindeki öfkeyi atmak için sanatı seçen bu kuşak, günümüz ideolojilerini de düşünce ve yaşayış olarak etkilemeyi başarabilmiştir.

68 Paris
68 Paris

Bazı kaynaklarda bu hareketin ardında CIA ‘in olduğuna dair araştırmalar olsada tüm devrimler gibi bu da dünyanın gidişatında etkin olabilmiştir.Tek farkla;bu devrim öncesindeki bütün devrimler başarılı olmuştur,sistemi yıkmayı başarmıştır fakat 68 hareketleri ve devrimleri sadece düşünce yapısını kısa süreli de olsa etkileyebilmiştir.Bu harekete rağmen kapitalizm yıkılamamış hatta daha da artarak dünyaya yayılışını sürdürmüş ve vahşileşmiştir.Hatta o kadar ki 68 kuşağının günümüzdeki temsilcileri reklam sektöründe boy göstermektedir.Malumunuz reklam, kapitalizmin yaygınlaşması ve vahşileşmesi, hatta tüm bunların meşrulaşması açısından etkin bir araçtır.

68
68

Peki 68 kuşağı gençleği neden başarısız olmuş ve kapitalizme hizmet eder hale gelmiştir?Bunun en büyük nedenlerinden biri 68 kuşağının yapmaya çalıştığı devrimler ve yarattıkları hareket oldukça romantik,ideolojik olarak tabanı olmayan bir hareket olmasıdır.İdaolojileri yok demiyorum fakat inanmaya çalıştıkları ideolojiyi yaygınlaştırmakta ve en önemlisi kendileri de yaşamakta yetersiz kalmıştır.68 kuşağının bir diğer sorunu ise; yaratmaya çalıştığı dünyayı, o güne kadar yapılanları yok sayarak yaratmaya çalışmasıdır.Bu hareketin sahipleri olan gençler o güne kadar oluşan cinsellik yargılarını paramparça etmeye çalışarak cinsellik konusunda tüm sınırları kaldırma çabası içine girerek bir anlamda gereksiz bir şekilde,toplum tarafından, antipatik hale gelmiştir.Hatta bu cinsel devrimi ideolojik devrimlerinin önüne koyarak, bir anlamda ,yaratmış oldukları hareketin altına kendi elleriyle dinamiti yerleştirmişlerdir.Uzun zaman önce okduğum bir kitapta 68 kuşağının temsilcisi üç kişiyle yapılan bir röportaj vardı.Bir adam ve iki kadın birlikte yaşayarak ne kadar büyük bir yenilik yarattıklarını, yaşamlarını özene bözene anlatıyorlar ve bunu yaptıkları için kendileriyle gurur duyuyorlardı.Klasik evlilik anlayışını yıkmak gibi bir amaçlarının olduğunu söylüyorlardı.Oysa biraz tarih yada biraz dünyayı bilselerdi yapmış oldukları hareketi zaten araplar yıllardır yapıyorlar.Hatta daha da ötesini yapıp bir erkek dört kadınla evleniyor.O zaman dünyanın en yenilikçi toplumu araplardır diyebiliriz.Bunun dışında 68 kuşağının takıldığı barlar ve cafelerde herkes birbiriyle özgürce cinsel ilişkiye girerek bir anlamda devrim yaratmaya çalışmışlardır.Ve bu yaptıklarıyla yine gurur duymaktadırlar.Oysa Afrikadaki yerli kabileler de belirli bir yaşa gelmiş kızın bekareti, bekaret bozucular tarafından bozulur ve daha sonra kabileden istediği her erkekle cinsel ilişkiye girmeye hak kazanır.Hiç kimse diğerine “neden ilişkiye girdin” diye sormaz,evlilik diye bir kurum söz konusu değildir.Eğer 68 kuşağının bu hareketi ilerlemeyse Afrikalı yerli kabileler dünyanın en ilerlemiş kabileleridir.
68 kuşağının düştüğü bu uçkur derdi bugünün dünyasını olumsuz yönde etkilemiştir.Eğer 68 kuşağı başarılı olabilseydi,kapitalizmin bu kadar yaygınlaşmasını engelleseydi, şimdi çok daha az yıpranmış hayatlar yaşayabilirdik.68 kuşağının bunu yapabilme gücü vardı.Hem hareketin yapılmış olduğu dönem açısından hem de dünyanın içinde bulunduğu boşluk 68 kuşağının yeni bir yapılanmayı başarabilmesi için çok uygun bir zemin oluşturuyordu.Fakat bunu yapmak yerine cinsel özgürlüğü seçmeleri “y kuşağı” denilen tüketim manyağı kuşağın oluşmasına neden olmuştur.Sindirilmiş,tembelleştirilmiş,kişisel gelişimden uzak,salt para peşinde koşan ve bu parayı da kolay yoldan elde etme çabasında olan günümüz gençliğinin ve şu anda ki berbat sistemin dünyaya hakim olmasındaki en önemli pay sahibi 68 kuşağı gençliğinin içine girdiği yanılgılardır.