bildirgec.org

etymotic research ety8

schizophrenia13 | 22 November 2006 09:40

etymotic research ety8
etymotic research ety8

kanaliçi kulaklık üreticisi etymotic research, bluetooth kullanan dünyanın ilk kanaliçi, gürültü önleme sistemli kulaklığını üretti: ety8. ipod aparatlı modeli dışında bluetooth kullanan diğer çalıcılar içinde kullanmak mümkün. kulaklık, taşıma çantası, usb kablosu, filtre ve değiştirme aparatları kutudan çıkanları. ipod apartı bulunmayan modeli 199$ iken ipod aparatlı olarak 299$’a almak mümkün. ipod’la kullanıldığında 6-9 saat kullanılan pili diğer çalıcılar için 7-10 saat çalışmasına izin veriyor. audiophile‘ler için.

karanlıkta parlayan florasan

azurenus | 09 August 2005 15:40

filmlerde gördüğümüz bir sahne vardır. bir anda ışıklar kapanır, karanlıkta çığlıklar kopar. ışıklar tekrar açıldığında hiçbir şey eskisi gibi olmamak üzere değişmiştir. bu duruma karşı bir lamba tasarlamışlar.

[Emergency Afterglow Lighting]

lambalar, gündüz depoladıkları ışığı karanlıkta yayarak kısmen aydıklık bir ortam yaratıyor. bu sayede hırsızlar, teröristler ve benzer tehlikelere karşı önlem alınmış oluyor. lambalar ayrıca bomba korumalı diye açıklamışlar. kırılsalar da parçalar 12 saat süreyle ışık saçmaya devam edebiliyormuş.

DEVLET ÜZERİNE BİLGİLER

reddear | 24 February 2010 15:19

Devlet, insanlar ve insanların bulunduğu toplum tarafından oluşturulmuştur ve bu yönüyle toplumsal bir kurumdur. Her devletin günümüzde coğrafî olarak tam olarak ayırt edilmese de siyasal sınırları vardır. Devletin toprak parçası üzerinde yaşayan yani ülkede yaşayan insanları vardır. Bu insanlar toplumu oluşturduğundan sosyolojinin konusu olmaktadır. Bu toplumun oluşturduğu devlet ve devletin sınırları içerisinde yaşayan toplum sosyoloji tarafından da incelenmektedir. Devleti kuran da devletin ülkesinin sınırları dâhilinde yaşayan da toplumdur. Toplum, devlet sınırları dâhilinde ekonomik etkinlikler, siyasal yönetim biçimleri oluşturmaktadır. Tüm bu bahsedilen toplum sosyoloji ilmi tarafından incelenmektedir. Sosyoloji disiplinin inceleme konusu olan toplum iktisâdi ve malî davranışlarla ekonominin ve kamu maliyesinin konusu olmaktadır.

Devlet, insan dışı bir varlık değildir. Devlet, insan iradesiyle ve dolaysıyla insan tarafından oluşturulan toplumun iradesiyle meydana gelmiştir. Devlet, insan iradesine bağlı, toplumsal iradeye bağlı, insan yapımı bir varlıktır, kurumdur. Kısaca, insandan ve toplumdan bağımsız bir devlet söz konusu değildir. İnsanlar toprak ve mümkünse deniz parçası üzerinde sınırlar oluşturlar. Bu sınırlar üzerinde insanlar devlet kurumları oluştururlar. Bu kurumlardaki ve kara parçası üzerindeki insanlar devlet denilen insanî örgütlenmeyi meydana getirmiş olurlar. 
Devlet, günümüzde salt kamu hizmeti üreten tek/yegâne toplumsal, siyasal, hukukî kurumdur. Başka hiçbir kurum salt kamu hizmeti üretememektedir. Benim tezlerimden biri şudur: Devlet denilen kurumu oluşturan tarihsel süreçte salt kamu hizmetleridir. Salt kamusal gereksinimler olmasaydı salt kamusal hizmet olmazdı. Salt kamusal hizmet olmasaydı, devlet denilen toplumsal kurumu oluşturmaya ne gerek vardı? Düşünüyorum da devlet diye adlandırdığımız toplumsal kurum dışında, hangi toplumsal kurum bu salt sosyal gereksemeleri karşılardı? Devlet adı dışındaki hiçbir kurum bu salt sosyal gereksinimleri gideremezdi ve salt sosyal gereksinimleri giderecek salt sosyal hizmetleri karşılayamazdı. Salt kamusal gereksinimleri gideren salt toplumsal hizmetleri ve bu hizmetleri üreten kurumları belli bir toprak parçası üzerinde oluşturulduğunda, hizmeti alan ve hizmeti üreten insanlarla birlikte devlet meydana gelir. Salt kamusal hizmetlerin işlemesi için yasama organı yasa yapar, yürütme organı yasaları uygulayıp yürütür, yargı oranı da hizmet alan ve veren arasındaki anlaşmazlıkları çözer. Salt kamusal hizmetlerle ilgili yasaları demokratik sistemlerde meşru kabul edilen ve varsayılan temsilciler yapar. Yasama organı, salt kamusal hizmet üreten devlet kurumlarıyla ilgili değil, serbest piyasada serbestçe üretim yapması beklenen ve üreten firmalarla ilgili de yasalar yapar. Günlük yaşantımızda ferdi ihtiyaçları bireysel mal ve hizmetleri alırken ve bunları tüketirken devlet denilen kuruma gereksinim duyuyor muyuz? Hayır… Bu kurumlar salt sosyal gereksinme hissedildiğinde kamu hizmetleri sunarak bu salt sosyal ihtiyaçları karşılar. Her il, ilçe, köy insanları, salt toplumsal gereksinimlerini gidermek için yargı, ordu polis kurumlarını oluştursaydı il-devlet, ilçe-devlet, köy-devlet kavramını oluştururduk. Köyler, ilçeler, iller ülke sınırlarında olduğuna göre, ülkedeki insanların bu gereksemelerini gideren kurumlar ülke üzerinde sınırlar belirleyerek, salt kamusal hizmet alan ve salt kamusal hizmet veren insanlarla devlet denilen kurumu oluşturur. Dünyada coğrafî ve siyasal sınırlar kalksaydı ve insanlar mal ve hizmet üretiminde ve tüketiminde özel mülkiyetli, mübadeleli ekonomide kısaca serbest pazar ekonomisinde, anlaşmazlıkları gidermek için adalet/yargı/hukuk hizmeti veren adliye kurumlarını oluştururlardı. Mallarına, mülklerine içeriden saldırı olması ihtimaline karşı iç güvenlik, dışarıdan saldırı olmasına karşılık da dış güvenlik veya ordu kurumunu oluştururdu. Kısaca devlet denilen kurumu oluştururdu. Kısaca salt sosyal hizmetleri üreten kurumları oluştururlardı. Böylece yerkürenin kendisi 200 küsur devletten değil tek bir devletten meydana gelirdi. Hâsılı devlet yine olurdu. Devletsiz bir düzen yok, zira bu salt sosyal hizmetleri veren, bu salt sosyal hizmetleri üreten devlet dışında toplumsal bir kurum icat edilmedi. Başka ifadelerle anlatayım. Yerkürede, devletsiz toprak parçası üzerinde bir kısım insan özel mülkiyetli, mübadeleli üretim ve tüketim sürecinde yer alsaydı kuvvetle muhtemel şunları gerçekleştirirdi: Aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek için adliye teşkilâtı kurarlardı. Mallarına, mülklerine içeriden saldırı olması ihtimaline karşı iç güvenlik, dışarıdan saldırı olmasına karşılık da dış güvenlik veya ordu kurumunu oluştururdu. Kısaca devlet denilen kurumu oluştururdu. Tüm bunlardan sonra özet bir anlatımda bulunayım… En kısa ifadesiyle devlet, salt kamu hizmeti demektir.

Hazır Renk Paletleri ve Çevrimiçi Araçlar

filezza | 22 May 2009 14:21

Hand Picked Color Palette and Color Scheme Generators
Hand Picked Color Palette and Color Scheme Generators

Tasarımcıları zorlayan bir unsur olarak kabul edilen renk seçimi ve renk uyumunu, sundukları hazır renk şablonları ile sorun olmaktan çıkaran ve çevrimiçi destekle istenilen renkleri oluşturmayı sağlayan 15 site aşağıda listelenmiştir.

1) ColourLovers

Color Scheme Generators
Color Scheme Generators

2) Adobe Kuler

Color Scheme Generators
Color Scheme Generators

Blog ile nasıl para kazanırız?

dinoege | 28 November 2006 15:08

steve pavlina adında bir blog yazarı, bize “blog’umuzda nasıl para kazanırız”ı anlatmış kendi blog’unda. İlk yazmaya başladığı 2004 Ekim ayından 2005 Nisan ayına geldiğinde günlük 4$ gibi bir kazancı varmış. Ama ondan sonra ne olduysa günlük 1000$ kazanmaya başlamış. Evet yanlış duymadınız. Bize de burada o “ondan sonra ne olduysa” kısmından yola çıkarak blog’umuzdan nasıl para kazanırız konusunda bilgiler veriyor, sağolsun. Yazarın ayrıca nasıl yüksek trafik alan bir web sitesi yaratırız başlıklı yazısına da bir göz atmanızda yarar var.

Ipodum benimmm

ion | 25 May 2006 07:01

Herkesin bir derdi var durur içerisinde bir misal.
Hafta başından beri Ipod minime video atmaya calisiyorum .

Sonuç başarısızlık ve hüsran . Her şeyi denedim hayır olmadı .2 jenerasyon pembe 4Gb Ipod minim var . Ipod mini tedavulden kaldı.Özelliklerini bulamıyorum .Gerçi Itunes dan özellikleri ortaya çıkıyor.Video yok . Ama kabulleniyormuyum hayır. Fırsatım olsa sabahlara kadar sürükle bırak yapıcam :).

her türlü converter denedim ama olmadı.Sanırım bu akşam mp3 çevirip atmaya calisacağım .Kısmet artıkın .

Bedava Müzik TV

Webart | 02 April 2008 16:03

70 in üzerinde tanınmış müzik kanalı kayıt gerekmeden bedava olarak sizlere ulaşıyor.
ister mtv ister kuba dan veya afrika dan Audials TV dünyanın her bülümünden müzik kanallarını bedeva bilgisayardan izleme imkani sunuyor.

Segway Mitolojisi Başlıyor

zabun | 11 June 2006 19:00

Bisiklet denince aklıma BMX’ler gelir. Onların kadrosu ve iskeleti basit ama son derece sağlamdır. Bir BMX Acrobat sahibiyseniz yapamayacağınız numara yok gibidir. İki-üç ve dört teker dünyasındaki gelişmeler çoğunu “bisiklet çağını bırakıyor muyuz?” endişesi içerisine itsede ben hiç bir zaman bunun olmayacağını düşünenlerdenim. Bu gelişmelere katkısı olanlardan biri medyatik firma Segway. Segway icat ettiği yeni araçlarla, ilk bakışta bizlerin karamizah damarını kabartsada, yine de oldukça gelişmiş olduğunu kabul ederiz. Yeni ürünü Segway Centaur‘da her ne kadar geleceği işaret etsede ismi mitolojideki yarı insan, yarı at karakter Centaur‘dan geliyor. Segway daha önceki araçlarında kullandığı ve kusursuz olduğunu düşündüğüm (Başkan Bush Zencefil’den düşmeyi başarabilmişti hatırlarsınız) denge mekanizmalarını Centaur‘da da kullanacakmış. Böylece aracı bir at gibi şaha kalmış vaziyette kullanabileceksiniz, devrilme riskiniz azalacak vs… [video]

webde geç kalmamak için

kenanaltun | 12 June 2008 20:23

Internetin gelişmesi onu çok cazip bir pazaryeri haline getirdi. Bunu sürekli internette açılan e-ticaret siteleri, açık artırma siteleri, b2b siteleri ve buna benzer birçok ticaret sitesi izledi. Bu platformun oluşması elbetteki çok zaman aldı.
Bir çok insan bu nimetten yeni yeni haberdar olmaya başladı. Ama önemli olan şimdi bile bazı şeyleri yapmanın geç olmayacağını düşünmek ve harekete geçirmek.
Bugün bir dostum beni aradı, kahvaltıda buluşmak istediğini bir konu hakkında etraflıca bilgi almak istediğini söyledi, bende kabul ettim.
2-3 saat kadar internetten, internetin geleceğinden, yeni gelişen teknolojilerden, webin ve ve gelişen yazılımların nereye gittiğinden vs. konuştuk.
Kendisi emlak alım satım rehberi yapmak istediğini açıkladı. Konu ile ilgili düşüncelerimi öğrenmek istedi.
Bende etraflıca anlattım. Zaten kendisi önceden etkilendiği birkaç siteyide örnek olarak söyleyince aynı o tip bişey yapmak istediğini söyledi.
Bence hala geç değil, ama yarın çok geç olabilir. Buna benzer telkinlerde ve yorumlarda bulundum.
Herkes anlamışdırki şu an yarına ertelenmeyecek kadar çok iş var web hususunda. Sadece hayal gücünü devreye sokmak ve bunu uygulamak. Herkese yeni fikirler ve projeler bulma ve bunu hayata geçirme temennisinde bulunuyorum. Herkese kolay gelsin.