İşyerinde Psikolojik Taciz
İşyerinde Psikolojik Taciz

Nedir bu mobbing kavramı? Diğer bir deyişle, takım elbiseli psikopatların hastalığı. Şurada tanımlandığı üzre, mobbing, “psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamına gelen, Latince kökenli sözcük”. Hiyerarşik gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde tutan kişi ya da topluluğun altında bulunanlara uzun süreli, düzenli psikolojik baskı uygulaması. Son zamanlarda sosyoloji ve hukuk gibi ilgili alanlarda üzerinde çalışılan bir konu olarak dikkat çekiyor.Mobbing bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip olan kişileri kısa sürede saptayabilirsiniz. Genel olarak altında çalışan kişilere yüksek sesle bağırmak, aynı ya da farklı bir departman içersinde farketmeksizin çalışanı yüksek sesle ve ağır kelimelerle diğer çalışanlar arasında küçük düşürmek, hakaret edercesine emir vermek bu kişilerin başlıca alışkanlıklarıdır. Çalışanı psikolojik olarak yıldırmak, işten uzaklaşmasına neden olmak, verimini düşürmek ve hatta çalışan kişinin istifaya zorlanması gibi durumlar sonucu kişi ağır psikolojik bir yıkıma uğramakta, manevi hakları da ziyan edilmektedir.Maalesef son zamanlarda mobbing mağdurları sayısı gitgide artış gösteriyor. Şu an itibari ile mobbing mağdurları için düzenlenmiş bir yasa mevcut değil ancak olası yasanın hazırlanması hiç de uzak gibi gözükmüyor.Konuyla ilgili bir mahkeme kararı ve mobbing ile ilgili bir yazı.Duygusal saldırı konulu bir başka mobbing yazısı ise şurada yer alıyor.