Kürtler, Orta Doğudaki en eski uluslarından biridir. Kürdistan adı verilen dağlık bölgelerde yaşadılar. Türkiye, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan’ın bir parçası olan ve İran diline yakın bir dili konuşan Kürtler, binlerce yıl bu bölgelerde yaşadılar. Hiç kendilerine ait bir yurtları olmadı ve diğer insanlar tarafından çok fazla baskı uygulandı.Günümüzde yaklaşık 30 milyon Kürt vardır. Onların neredeyse yarısı Türkiye’de yaşamakta ve Türkiye nüfusun % 20’sini oluşturmakta-dırlar. Kürt nüfusunun fazla olduğu Orta Doğudaki diğer ülkeler, İran, Irak ve Suriye’dir. Birçok Kürt; Almanya, Fransa, İsveç ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gitti. Kürtler kırsal bölgelerde kabile olarak yaşadılar. Çiftçi olarak yaşamlarını sürdüler. Pamuk, tütün ve şeker pancarı yetiştirdiler. Tekstil üretiminde ve el becerisinde özellikle halı ve kilimlerde uzmanlaştıler. Geçen 10 yılda İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere yerleştiler.Osmanlı imparatorluğunun çökmesinden sonra, 20. yüzyılın başında Irak ve Suriye gibi yeni eyaletler Orta Doğu’da oluşturuldu. En başta, Kürtlere kendi ülkelerinde yaşayacaklarına dair söz verildi. Yeni Orta Doğu devletleri bağımsız bir Kürdistan istemediler. O dönemden itibaren Kürtler bağımsızlıkları için mücadele ettiler. Bu durum onların yaşadığı ülkelerde çatışmalara neden oldu. Özellikle Türk hükümeti tarafından Kürtlere çok kötü davranıldı. Onların kendi dillerini konuşmaları ve geleneksel kıyafetlerini şehirlerde giymeleri yasaklandı.Kürtler, Irak’ta benzer bir baskıyla karşı karşıya kaldılar. 1980’li yıllarda Kürtler, İran Irak savaşında İran’a yardım etti. Saddam Hüseyin, kimyasal silahlarla köylere saldırarak Kürtleri cezalandırdı. Binlerce kişi öldürüldü. Birçok kişi İran’a kaçtı. Körfez savaşından sonra, Kürtler, Irak hükümetine karşı tekrar isyan etmeye başladılar. Amerika, Kürtler için Kuzey Irak’ta güvenli bir bölge oluşturdu.1978 yılında Abdullah Öcalan Kürdistan İşçi Partisini kurdu. Bu örgütlenme Türk ordusuna karşı mücadele eden ve terorist bir organizasyondu. 1999 yılında Türk otoriteleri, Öcalan’ı Kenya’da yakaladı. Türkiye’de yargılandı ve ölüme mahkum edildi. Fakat, daha sonra cezası ömür boyu hapse dönüştürüldü.Bazı Türk liderleri, Türkiye’de yaşayan Kürt vatandaşların yaşamını geliştirmenin ve iyileştirmenin tek yolunun daha fazla demokrasi ve daha az baskı olduğunu fark ettiler.Kaynak