bildirgec.org

kürtler hakkında tüm yazılar

Yurtsuz Halklar : Kürtler

| 31 May 2011 09:50

Kürtler, Orta Doğudaki en eski uluslarından biridir. Kürdistan adı verilen dağlık bölgelerde yaşadılar. Türkiye, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan’ın bir parçası olan ve İran diline yakın bir dili konuşan Kürtler, binlerce yıl bu bölgelerde yaşadılar. Hiç kendilerine ait bir yurtları olmadı ve diğer insanlar tarafından çok fazla baskı uygulandı.

Günümüzde yaklaşık 30 milyon Kürt vardır. Onların neredeyse yarısı Türkiye’de yaşamakta ve Türkiye nüfusun % 20’sini oluşturmakta-
dırlar. Kürt nüfusunun fazla olduğu Orta Doğudaki diğer ülkeler, İran, Irak ve Suriye’dir. Birçok Kürt; Almanya, Fransa, İsveç ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gitti. Kürtler kırsal bölgelerde kabile olarak yaşadılar. Çiftçi olarak yaşamlarını sürdüler. Pamuk, tütün ve şeker pancarı yetiştirdiler. Tekstil üretiminde ve el becerisinde özellikle halı ve kilimlerde uzmanlaştıler. Geçen 10 yılda İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere yerleştiler.

ŞU ÇILGIN KÜRTLER

Ahmet Meliksah | 23 September 2007 00:03

ŞU ÇILGIN KÜRTLER

Leyla Zana, eski PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ı “terörist” olarak değil, Kürt halkının liderlerinden biri olarak gördüğünü açıkladı. On binlerce insanın ölüm emrini veren bebek katilinin bir halk lideri olarak algılanmasındaki ironi bir tarafa, kendilerini Kürt halkının temsilcileri olarak lanse eden birtakım siyasetçilerin hâlâ terör örgütü mensubu gibi davranıyor olması ürkütücü. On beş yıl önce halk tarafından gönderildikleri mecliste Kürtçe yemin etmeye teşebbüs ederek kendilerine verilen “bizi temsil edin ve sorunlarımızı çözün” görevini yarım bırakan Kürt siyasetçilerin bugün aynı hataya düşmeyeceklerini ummak istiyoruz. PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmeye yanaşmayan DTP’lilerin, en azından PKK’yı kutsamamalarını beklemek herkesin en tabi hakkıdır. En nihayetinde, binlerce vatan evladı düştü toprağa, oluk oluk kan aktı bir hiç uğruna ve bunun sorumlusu büyük ölçüde terör örgütü. Bugün, verilecek hesabı olan bir teröristi “halk lideri” olarak görmek elbette herkesin kendi bileceği iş, ancak Kürt siyasetçilerin, temsilcileri olduklarını iddia ettikleri Doğu ve Güneydoğu’daki Kürt vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik dünyasını geliştirmekle görevli halk temsilcileri olduğunu unutmamak lazım. Onların en temel görevi, artık çürüğe çıkmış olan ideolojik ütopyaların peşinde koşmak değil, Doğu’nun ve Güneydoğu’nun soyut ve somut anlamda mamur hale getirilmesidir.
Temsilcisi oldukları Kürt halkı ile aralarındaki tek benzerliğin Kürt olmak olduğu Kürt siyasetçiler, seçmen kitleleri ile aralarındaki algı farklılığı bir tarafa, zihniyet anlamında birbirine zıt duruşlara sahiptirler. Tabanları ile aralarındaki uçurumu kapatma çabası içine girmek bir yana, ideolojik ön kabullerden sıyrılmayı dahi henüz başaramamış olan Kürt siyaset elitleri, politik vizyonlarını genişletmedikçe başarısız olmaya mahkumdurlar. Politik vizyonun genişlemesi ise liberal zihniyetin benimsenmesi ve küresel fenomenlerin çağdaş bir algı mekanizması ile okunması ile mümkündür. Liberalizmin küresel bir hal alması ile her ideolojik hareket gibi giderek marjinalize olan Kürt siyaseti, böyle giderse, çok değil iki seçim döneminden sonra seçmenlerini merkez sağ partilere kaptıracaktır.