Kürtler, Orta Doğudaki en eski uluslarından biridir. Kürdistan adı verilen dağlık bölgelerde yaşadılar. Türkiye, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan’ın bir parçası olan ve İran diline yakın bir dili konuşan Kürtler, binlerce yıl bu bölgelerde yaşadılar. Hiç kendilerine ait bir yurtları olmadı ve diğer insanlar tarafından çok fazla baskı uygulandı.

Günümüzde yaklaşık 30 milyon Kürt vardır. Onların neredeyse yarısı Türkiye’de yaşamakta ve Türkiye nüfusun % 20’sini oluşturmakta-
dırlar. Kürt nüfusunun fazla olduğu Orta Doğudaki diğer ülkeler, İran, Irak ve Suriye’dir. Birçok Kürt; Almanya, Fransa, İsveç ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gitti. Kürtler kırsal bölgelerde kabile olarak yaşadılar. Çiftçi olarak yaşamlarını sürdüler. Pamuk, tütün ve şeker pancarı yetiştirdiler. Tekstil üretiminde ve el becerisinde özellikle halı ve kilimlerde uzmanlaştıler. Geçen 10 yılda İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere yerleştiler.