D önüyor yine öyle derinden
U yuşmuş beynim çok düşünmekten
R ahat değil içim bilmem hangi sebebden
D oğrudur, razı değilim nefsimden
U zun zaman oldu geçmemiştim kendimden
R uhani hayatım, kısıtlı ömrüm
U zamış saçlarım, görmüyor gözüm
N umunelik bu hayat, yaşamaya zaman yok…
D ün rüyama gelecekti
Ü züldüm çünkü gelmedi
N adir olur böylesi
Y arın sormalıyım sebebini
A klıma bile gelmezdi ki
Y anlışın var sevgili
I ssızlığı ben sevemem ki…
B aşımda bin türlüsü
A klımda bir türkü
Ş aşırdım kaldım ben
Işık yanmıyor, karanlık
M anası yok, sevmiyorum gülü artık…
D üşündümde tekrardan
Ö mür bitmez aslında gözden yaş akmadan
N asılsa dünya fani
Ü zülmem ben kimsenin ardından
Y olun sonu belli
O nların yanındayım inceden ve yakından
R ızası yok gönlümün, kurtulmalıyım senden, ondan, onlardan…