Yaşlanan insanları ölüme terkedecek kadar kalpleri soğuk ve yaşlandıklarında da bundan kaçmayacak kadar onurlu insanlar aslına bakarsak İnuit, Yupik, Yuit denilen bu şirin ırk…

Kendilerine Eskimo denmesinden son derece rahatsız olmalarını anlamıyorum çünkü kelime “çiğ et yiyen kişi” anlamında kullanılıyor ve bu insanlarda doğa şartlarından dolayı eti çiğ yiyorlar. (eti salamura kıvamına getirip yeselerde)”Lafı daha fazla uzatmadan bu ırkın Tarihçesiyle başlamak istiyorum”!* Buzul Çağın bitimine doğru(yaklaşık 12000 yıl önce) ve Amerika ile Asya kıtaları birbirine bağlıyken Sibirya’dan Asya’ya geçen insanların torunları olarak kabul edilirler.
Amerika Yerlilerinden mi yoksa Moğollara mı dahil oldukları bilinmemektedir.* Boyları 1-50; 1-60m,Elleri ayakları küçücük,Derileri sarıya yakın,açık kahverengi,Saçları siyah,göz renkleri ise kahverengi,Sakal bıyık hiç çıkmaz,Ya yuvarlak yüzlü ya da Moğollar gibi düz yüzlü,Ve Şişman değillerdir,Özelliklerine de bakılırsa, dünyanın en farklı ırkına sahip topluluktur.

* Konuştukları dil İnuit dilleri; Eskimo-Aleut dilleridir.Mensup oldukları dinler ise; Hristiyanlık ve Şamanizm’dir.Şaman inancının etkisiyle şarkılı şiirli atışmalar kültürlerinde önemli yer tutar.

Toplam Nufüsları 50,000 i geçmemekle birlikte,yoğun olarak yaşadıkları yerler: “ABD, Kanada, Rusya, Grönland”dır.* Yaşam biçimleri ülkelerine göre değişim göstermekte.Alaska’da çamur sıvalı evlerde;
Grönland’dataş, toprak ve balina kemiğinden yaptıkları evlerde;
Kanada’da ise İgloo adı verilen buzdan yaptıkları evlerde yaşarlar.

Bununla birlikte modern evlerde yaşayan İnuitler de vardır.* Ulaşımlarını kar kızakları yerine madenden imal edilmiş motorlu deniz taşıtları ya da motorlarla sağlarlar.* Temel yiyeceklerinin başında ren geyiği,balık,elk gelir.

Ve son yıllarda hızlanan yerleşik hayata geçirme planları uygulanmakta İnuit’ler üzerinde…Misyonerler ve gezginler vasitasıyla çok önemli değişiklikler meydana gelmekte hayatlarında.Alfabeleri oluşturuldu.Günlük gazeteleri bile çıkmakta.Hayvanlardan sağladıkları derileri takas yoluyla tüfek gibi eşyalar almaktalar.Ve artık balıkçılıkla uğraşacaklarına, petrol rafinelerinde çalışmaktalar.

Onların penceresinden bakarsak onlar için iyi mi oldu kötü mü oldu hiç bilmiyorum.Ama bana göre; İnsanın hayatında para yada savaş terimleri olmadan yaşamak çok huzurlu olurdu herhalde…Keşke bunlarla yüzyüze kalmasalar ve haberdar olmadan o sade yaşamlarını sürdürselerdi….