bildirgec.org

şamanizm hakkında tüm yazılar

şamanizm

nihansage | 28 December 2010 11:15

Şamanizm günümüz de orta asyadaki Türklerin dini diye söylense de aslında bir din değildir. Din olması için gerekli şartlar Şamanlıkta bulunmaz. Din kurucusu, dini kitabı, inanç esasları, ibadetleri ve cemaati yoktur.

şaman ritüeli sırasında davul kullanma
şaman ritüeli sırasında davul kullanma

EN SOĞUKKANLI IRK…İNUİTLER!

| 09 March 2010 13:22

Yaşlanan insanları ölüme terkedecek kadar kalpleri soğuk ve yaşlandıklarında da bundan kaçmayacak kadar onurlu insanlar aslına bakarsak İnuit, Yupik, Yuit denilen bu şirin ırk…

Kendilerine Eskimo denmesinden son derece rahatsız olmalarını anlamıyorum çünkü kelime “çiğ et yiyen kişi” anlamında kullanılıyor ve bu insanlarda doğa şartlarından dolayı eti çiğ yiyorlar. (eti salamura kıvamına getirip yeselerde)

“Lafı daha fazla uzatmadan bu ırkın Tarihçesiyle başlamak istiyorum”!

 • Buzul Çağın bitimine doğru(yaklaşık 12000 yıl önce) ve Amerika ile Asya kıtaları birbirine bağlıyken Sibirya’dan Asya’ya geçen insanların torunları olarak kabul edilirler.
  Amerika Yerlilerinden mi yoksa Moğollara mı dahil oldukları bilinmemektedir.
 • Boyları 1-50; 1-60m,
  Elleri ayakları küçücük,
  Derileri sarıya yakın,açık kahverengi,
  Saçları siyah,göz renkleri ise kahverengi,
  Sakal bıyık hiç çıkmaz,
  Ya yuvarlak yüzlü ya da Moğollar gibi düz yüzlü,
  Ve Şişman değillerdir,
  Özelliklerine de bakılırsa, dünyanın en farklı ırkına sahip topluluktur.

Reiki ve sözde Reiki’ler

admin | 09 December 2009 12:02

İsmail Bülbül
İsmail Bülbül

Usui Reiki Grandmaster/Teacher İsmail Bülbül ile Reiki ve Diğer enerjiler hakkında yapılan söyleşi…

Gürsel Aktan: Hocam Usui Reiki dışındaki enerji sistemlerini benimsemediğinizi görüyoruz. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz?

İsmail Bülbül: Öncelikle şu bilinmelidir ki, Reiki, Doktor Usui’nin ortaya çıkardığı bir sistem değil, “yeniden keşfettiği” bir enerji sistemidir ve tarihi de ilk insana dayanır. İnsanlığın var olmasından bu yana Reiki sistemi vardı fakat adı başka kelimelerle anılmaktaydı. Diğer enerji sistemlerinin ortaya çıkışı ise Usui Reiki sisteminin Amerika ve Avrupa’ya gelmesinden sonrasına denk gelmektedir.

Diğer enerji sistemlerini bulanlar Amerika ve Avrupalı Masterlardır. Batı dünyasının Mistizme olan açlığı ve kültür olarak Doğu ve Uzak Doğu kültürlerine oranla Mistizmde olgunlaşmamış olmaları bu enerji sistemlerini ortaya çıkarmalarındaki en büyük etkendir. Bunu şu nedenle söylüyorum. Mistizm yolunda olan insanlara meditasyonlarında, vizyonlarında çeşitli semboller gösterilir, kişiler çeşitli enerji sistemlerine vizyon halinde uyumlanabilirler. Kişi Reiki 1’de de olsa vizyonlar halinde semboller görebilir, bir tür şeylere inisiye olabilir. Bunlar olağandışı şeyler değildir. Kişinin vizyon halinde bir enerji sistemine uyumlanması o enerji sisteminin gerçek olduğu, insanlığa sunulması gerektiği anlamına gelmez. Bunlar mistik yolda , gerçeği arayış yolunda kişiye yaşatılan imtihanlardır. Mistik kültürde olgunlaşan kişi deneyimlerinden şüphe duymayı bilir. Bir şey yaşadığında onun pozitif mi negatif mi olduğunu, bir başka deyişle Şeytani mi Rahmani mi olduğunu sorgular, sorgulaması da gerekir. Çünkü ruhani gelişim yolunda bir çok negatif varlık/enerji bizi yolumuzdan saptırmak için pozitif kılıklarda bize gelebilir.

Şamanizm

cemazulevvel | 03 March 2008 20:10

Şamanizm; olayların teorik kısmına bile vakıf olamayan batılı araştırmacılar tarafından çok tanrıcılık, islamiyetin koruyuculuğunu savunanlarca ise, kötülemek maksadıyla, büyücülük ya da sihirbazlık olarak tanımlanan, fakat bu kısır tanımlamaların çok daha ötesinde, belki de insanoğlunun tabiatına en uygun inanç sistemi olarak karşımıza çıkan yaşam biçimi, din…

Dünyanın hemen her bölgesinde, Avustralya da Aborjinlerin, Afrika da ilkel kabilelerin, Avrupa da Fin ve Baltık halklarının, Kuzey Amerika da Kızılderililerin ve Güney Amerika da Amazon yerlilerinin, ama en şiddetli biçimiyle orta Asya da ki bozkır kavimlerinin yaşam biçimi olarak karşımıza çıkan bu din doğayla bütünleşebilmenin, ölümü ve yaşamı anlayabilmenin ortak dili aynı zamanda… Türklerin en eski dinidir şamanizmdir. Zaten, bir takım iddialara göre de, baskın yönleriyle islamiyeti de etkilemiş ve bu gün tasavvuf olarak tanımlanan düşünce sisteminin önemli parçalarından birisini meydana getirmiştir. Orta Asya da ki Şamanlar (kamlar) müzik ve dansın eşliğinde transa geçerek, ağızlarından köpükler saçarak, titreyerek ve çığlıklar atarak iyi ruhların tanrısına, gökyüzü tanrısı Ülgen’e kendi kavimleri için bolluk, yeraltındaki kötü ruhların tanrısı Erlik Han’ada düşmanları için hastalık ve felaket dilerlerdi. Bakın Cemal Şener Şamanizmin tanımını nasıl yapmış… “Şamanizm, trans durumuna geçebilme yeteneğine sahip kimselerin, doğaüstü varlıklarla ilişkiler kurarak onların güçlerini toplum yararına kullanmaları amacına yönelik olarak yapılan dinsel törenlerdir.”

Anne Ben Likantrofik Oldum

jansetkaravin | 11 May 2007 00:03

Likantrofi’den bahsetmeden evvel belirtmek gerekir; özünde bir insanın bir hayvana dönüşmesi fenomeni ya da ruhunun bir hayvana ait olduğunu sanması sendromu olarak genelleyebileceğimiz bu hal therianthropi olarak adlandırılmalıdır. (Eski Yunanca therion ve anthropus kelimelerinden türetilerek, yani desteksiz atarak değil ki, therion vahşi hayvan, anthropus ise insan ya da adam anlamlarına geliyor.)
Böyle adlandırmak belki de daha doğruyken (therianthropi), Avrupa’da genellikle kurt hayvanına dönüşme şeklinde ortaya çıktığından bu sendrom, lykanthropia olarak tanımlanmıştır. (Gene açıklamak gerekirse Eski Yunanca Lykos yani kurt ve bildiğiniz üzere anthropus kelimelerinden yola çıkarak)
Dikkatinizi çekmiştir (umarım) Avrupa’da genelde kurta dönüşme sendromu olarak ortaya çıktığından… dedim yukarıda, hakikaten ecnebiler bu konuda az takıntılı değil…
Bir kere Yunan mitolojisinde rastlaşabileceğiniz Lykaon (ki kendisi Arkadia ülkesinin kralı olur), insan eti yediğinden ve utanmadan bir de bunu Zeus’a yedirdiğinden cezalandırılır. Kurt olmaya hüküm giyen kral böylelikle kurtadam fenomenine belki de ilk örnek olur. (Daha eskisini ben bulamadım, bilen varsa beri gelsin!)
Bu da yetmez, Calus pilnius Secundus, yani şu ilk Pilnius’u evlat edineni Historia Naturalis adlı eserinde ne tesadüftür ki gene Arkadia’ya yolculuk eden bir adamın kurda dönüştüğünü rivayet eder. Ardından Romalı müstesna yazarlar Vergilius ve Petronius da kurtadamlardan dem vururlar, “versipellis”, diyerekten. (…yani tersyüz edilmiş olmadıysa ters derili gibi anlamlara geliyor bu da Türkçe’mizde) Yetinmemişler üstüne de Heredetos, İskit ülkesinde yılın bir günü kurda dönüşen bir kavimden bahsetmiştir. Bu kavmin adı geçmese de metinlerde Hyperborea’lar olsa gerekler:)
Ecnebilerin sendromu olarak tabir ettim likantrofiyi çünkü benzeri bir hayvana dönüşme sendromu farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerde bir therianthropi olarak karşımıza çıkar, şaman inanışlarına uzanarak. Örnekse Hindistan’da kaplana, Güney Amerika’da jaguar, Japonya’da tilki ve Afrika kabilelerinde sırtlana dönüşme gibi.
Belirtmek gerekir Türk şaman kültüründe de kam, ötealemlerle iletişime girmek için bedeninden ayrılır, yerin dibine ve göğün yedi kat ötesine yolculuklarında bir bitki, su, ateş ya da hava olabileceği gibi kartal, karga gibi kuşlara yahut kurt, ayı, tavşan ve benzeri hayvanların görüntüsüne bürünürdü inanış olarak…

Ağaçlara ve türbelere bez bağlamak

asiti kacmis kola | 30 October 2006 16:48

insanlık tarihinin en eski dinlerinden biri olma özelliğine sahip şamanizmde tanrı’dan dilek dilemek ve aday sunmak için yapılan bir ibadet türü olan bez bağlamak, günümüze değin geçerliliğini sürdürmüştür. insanlar geçmişte ve bugünde dileklerinin gerçekleşmesi için bir şeylerden destek almak ihtiyacında olmuşlardır. inanç insanların temel bir gerekliliğidir. bez bağlanan dileğin gerçekleşmesinin bilimsel açıklaması; dileğin gerçekleşmesi için psikolojik açıdan koşullanmaktır.