Çalışan annelerin vicdan azabını ortadan kaldıran araştırmalar, ‘’ Çocuk da yaparım kariyer de..’’ , yaklaşımının doğruluğunu bilimsel olarak da ispat etmiş oldu… İşi yüzünden bebek sahibi olmaktan korkan yada ailesine ve özellikle çocuklarına vakit ayıramadığı için hayıflanan ve suçluluk duyan anne adaylarının ve annelerin korkmasına gerek kalmadı…Kocaeli üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalları ‘ nın, anneleri çalışan 3-5 yaş grubundaki çocukların ruh sağlığı üzerinde yaptığı araştırmaya göre, bu kesimdeki çocukların psikolojilerinin, anneleri çalışmayan çocuklarınkinden hiçbir farkı olmadığını gösterdi…

‘’ Çalışan anne sendromu ‘’, diye de bilinen şehir efsanesinin yanlışlığı da bu araştırmanın sonucunda ispatlanmış oluyor… Yani, özetle çalışan annelerin çocukları ile çalışmayan annelerin çocukları arasında sorunlu davranış ve ruhsal hastalık geliştirme açısından hiçbir fark olmadığı ortaya çıkmış bulunuyor…Araştırmayı yapan ekipten psikiyatrisi Dr. Senem Başgül önemli bir ayrıntıya dikkat çekerek doğru bilinen bir yanlışında altını çiziyor.. Dr. Senem Başgül, evde kalan annelerin tüm gün çocuklarıyla bire bir ilgilenmediklerini, nasıl olsa evdeyim deyip, özel ilgiyi ve oyun oynamayı ertelediklerini, çalışan annelerin ise az olan boş vakitlerinin bilincinde olmalarından ötürü, çoğu kez çalışmayan annelerden kısa da olsa daha kaliteli zaman geçirmelerine sebep olduğunu vurguluyor.. Buna ek olarak uzmanlar çalışan annelere hayatı daha kolay göğüsleyebilmeleri için beslenme önerilerinde de bulunuyorlar… Örnek piramidi aşağıda görebilirsiniz…

İşinde mutlu, çocuğunun bakımından emin annelerin daha iyi ebeveyenler olduğuna bir kanıt da kendi hayatımdan verebilirim… İşiyle evi arasında inanılmaz bir denge kuran eşim, işindeki düzen ve ahengin bozulmadan işlemesinin sonucunda aynı denge ve düzeni evimizde de sürdürmeyi başarabildiğini söylüyor…Çalışan anneleri mutlu eden bir araştırma da A.B.D. ‘ de Columbia Üniversitesi Çocuk Gelişimi Araştırmaları Merkezi tarafından yapıldı… Benzer sonuçlara rastlanan bu araştırmada çalışan annelerin çocuklarıyla ilgilenmemeleri sonucunda ruhsal rahatsızlıkların ortaya çıktığı tezi tamamıyla çürütülmüş oluyor…