bildirgec.org

tüketim hakkında tüm yazılar

Postmodern Tüketim Kültürü ve Tüketiciye Eleştirel Bir Bakış

| 11 May 2011 13:25

20. yüzyılın son çeyreğinde sosyal bilimlerde özellikle de felsefede oldukça etkili olan postmodernizm giderek bütün alanları etkisi altına almıştır. Bir tarihsel döneme ve bir düşünce sistemine adını veren bu akım giderek toplumun tüketim kalıpları üzerinde de sarsıcı etkiler yaratmıştır. Toplumsal dönüşümlerin ön koşulu, mevcut durumu iyi algılamaktır. Postmodernist düşünce, bireylerin gerçeklik algısını bozarak var olan durumu kavrayamayacak hale getirmektedir. Hızla değişen dünyada bireyler her dönemde tüketimi farklı bir biçimde yorumlamışlardır. Önceleri tüketim, temel gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılırken pragmatik bir yaklaşımı da içeriyordu. Daha sonra kitle iletişim araçlarının özelikle de reklamların yönlendirmesi ve tüketicinin gelir düzeyinin yükselmesi sonucunda tüketim olgusu farklı bir boyut kazanarak tüketicinin yaşamında belirleyici bir anlam odağı haline geldi. Ürünün yalnızca fiziksel ve işlevsel özelliklerini değil, onun taşıdığı ve gösterdiği imajları daha çok önemseyen tüketici, tüketimi zamanla bir yaşam felsefesine dönüştürerek anlamlandırmıştır. Postmodern çağın yarattığı yeni tüketici profili; tüketimi bir iletişim aracı olarak kabul etmekte, ürünlere sembolik anlamlar yüklemekte ve onları bir statü sembolü olarak görüp kendini ürünlerin ve markaların sembolik yararlarıyla örtüştürerek kendi kimliğini ve benliğini yaratmaktadır. Tüketicinin fonksiyonel tüketimden uzaklaşıp sembolik tüketime yönelişi onun gerçeklik kavramından soyutlanarak sanal bir dünyanın çekim merkezine itildiğini göstermektedir.

FIRSAT/ALTERNATİF MALİYET VEYA SEÇENEKLERİN/TERCİHLERİN MALİYETİ

reddear | 15 October 2010 15:38

Hayat ve alternatifler hususunda aynı veya benzer anlamlı tümceler kurayım.

Hayatımızın/Yaşantımızın çeşitli alanlarında değişik alternatifler vardır.
Gündelik yaşantımızda değişik seçeneklerle karşı karşıyayız.
Gerçek yaşamda insanlar ve insanların hayatı, insanları tercihlerle baş başa bırakmaktadır.

Tümcelerden anlaşıldığı üzere, alternatif, seçenek, tercih eş anlamlı ya da yakın anlamlı sözcüklerdir. Başlıkta da bu anlamı vermek üzere fırsat ya da alternatif maliyet terimin yanına seçeneklerin ve tercihlerin maliyeti terimlerini de koydum. Bu durumda, terimin bize çağrıştırdığı anlam daha kolay algılanabilecektir diye düşünüyorum.

Dünyadan Garip Yemekler

powerbyfi | 25 July 2009 14:19

Dünyanın dört bir yanında insanlar farklılıkları ile yaşıyor. Bizim kültürümüzde ve toplum yaşantımızda alıştığımızdan çok farklı bir anlayışla yaşayan insanların bizlere garip ve itici gelecek ama onlar için sıradan ve günlük yemek kültürlerinden derlemeler hazırladım.

1. Balut – Embriyo ve Yumurta Sarısı

Filipinlerde çok popüler olan ve insanların severek yedikleri Balut ördek fetusunun veya diğer deyişle yumurtanın döllenmiş hali. Filipinlerde çok sevilerek yenen Balut Hamile kadınlara çok iyi geldiği, afrozdiyak etkisi olan yüksek proteinli bir çerez olarak genelde gece sokak satıcılarından severek tüketiyorlar.

Balut Vietnam, Kamboçya, Filipinler bölgesinde çok popüler.
Balut Vietnam, Kamboçya, Filipinler bölgesinde çok popüler.

Malvarlığı Bilinci ve Ülkemiz

Chocolateboy | 20 June 2009 09:59

İnsanımızın iki yakası neden hiçbirzaman denk gelemedi? Ekonomimiz neden kalkınamadı? Neden mal sahibi zenginleştikçe halk fakirleşti?

Bunların hepsinin çözümü bizde saklı ve kapıldığımız akımlarda; popülizmde. Elindeki varlık işlevini yitirmeden ve yine aynı işlevlerini kullanacak olunmasına rağmen o günün trendi gereği yenisini alma. Örnek vermek gerekirse, en basitinden Ülkemizin kan kaybı olan cep telefonu. Türkiye yılda 55milyon liralık cep telefonunu çöpe atıp yenisini alıyor. Fakat yeni telefon da alsa kullandığı 2 işlevi var. Mesaj yazmak ve konuşmak. Çaycıların bile elinde milyarlık telefonlar iphonelar mevcut. Fakat kontörleri yok 🙂 Cep telefonu bir statü göstergesi mi? En üst modeli alınca, gittiğin yerde masanın üzerine koyunca yükselmiş mi oluyorsun. Ne yazıkki bazı tabakalar bunu böyle algılıyor. Ye kürküm ye.

Karın Şişkinliklerine Çözüm

Max27 | 22 May 2009 13:45

Mide ve bağırsaklarda biriken gaz genellikle karın şişkinliklerine sebep olur. Bu şişkinlikten dolayı biraz ağrılı çekilir.

Şişkinliklerden kurtulmanın yolu gazı dışarı çıkarmaktır. Ve karında şişkinlik yapan sebepler bulunmalıdır. Bu sebepler genellikle fazla tüketilen yağlı besinlerin hazım zorluğu, sindirim sistemi enfeksiyonları yada stres olabilir.

Özel günlerden nefret ediyorum

makaleci | 11 May 2009 11:03

Yok analar günü yok babalar günü, daha olmadı sevgililer günü, vay efendim ve hatta dünya sex günü vs.

Tükettirmek için, hediye ambalajına sarmak için duygularımız çalışın bakalım…

Öyle kapital bir düzenin içindeyiz ki, Allah muhafaza…

Bu işin bir tek amacı var; suçlu psikolojisiyle bu söz konusu günler arifesinde hediye alma ruhuna gir, borç bulup da almak pahasına da olsa gir abi… Mecbursun ya (!) …!

Anasız bir çocuk, ya da evladına hasret bir ana ; son bir haftadır tv izleyebildi mi acaba merak ediyorum. Dakika başı bir ürün reklamı, fonda bir duygu seli; Yok efendim baba anneme bunu da alalımlar…yok efendim sen bi meleksin canım annemler…Ayıp gibi geliyor bu kadarı da…

Seçim Körlüğü: Ne İstediğinizi Bilmiyorsunuz

denizkar | 23 April 2009 17:45

Algı değişiklikleri ile kendi uzmanlık alanlarında bile çok basit testlerde hata yapan uzmanları duymuşuzdur: bir şarap uzmanının kırmızı ve beyaz şarabı ayırt edememesi (karartılmış bardaklar içinde) veya sanat eleştirmenlerinin bilgisayar tarafından rastgele çizilmiş çizgilere bakarak çok derin anlamlar görmeleri gibi. Böyle öykülerden hepimiz zevk alırız çünkü kişiler bir konuda gerçek otorite olduklarını iddia etmeyi arzularlar. Peki ama eğer gündelik seçimlerimizi nasıl yaptığımızı incelemeye kalkarsak.. Uzmanlar uzmanlıklarının el verdiği ölçüde ve bu limitler içinde hata yaptıklarında kabul görebilirler ama peki ya bizler kendimiz üzerine en uzman kişiler olarak hata yaptığımız zaman bu kabul edilebilir bir hata olur mu?

Gerçek seçimimiz gizlice değiştirilse bile sorulduğunda seçimimizi şiddetle savunuyoruz. Fotoğraf: Peter Cade / Getty
Gerçek seçimimiz gizlice değiştirilse bile sorulduğunda seçimimizi şiddetle savunuyoruz. Fotoğraf: Peter Cade / Getty

Bu sorunun cevabı bazı illüzyon numaraları kullanılarak bulunmaya çalışılmış. Katılımcılara sunulan alternatifler üzerinde bazı numaralar yapmaktansa habersiz olarak kişilerin seçim sonuçları üzerinde numaralar yapılmış ve nasıl tepki verdikleri kaydedilmiş. Örneğin, ön çalışma olarak katılımcılara insan yüzü fotoğrafı çiftleri gösterilmiş ve daha çekici olanı seçmeleri istenmiş. Bazı denemelerde kişilerden, seçim yaptıktan hemen sonra seçimlerinin arkasında yatan nedenleri açıklamaları istenmiş.
Habersiz olarak, bazı denemelerde çift-kart illüzyonu ile seçtikleri yüz aslında seçmedikleri yüze ait fotoğrafla değiştirilmiş. Genel yargı, böyle bir değişiklik olduğunda çok büyük ihtimalle hepimizin bunu hemen fark edeceği yönünde. Fakat sonuçlar %75 oranla katılımcılar illüzyona kandıklarını ve aslında seçmedikleri yüzü neden seçtiklerine dair açıklamada bile bulunduklarını gösteriyor. (deney videosu)