Mustafa Kemal Atatürk:

1881 yılında Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım‘dır. İlkokulu Şemsi Efendi Mektebi’nde okudu. Harp Akademisi’ni 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. Türk kuvvetlerinde binbaşı olarak görevlendirildi. 1912-1913 yıllarındaki Balkan Savaşı’nda da binbaşı olarak görev yaptı.Birinci Dünya Savaşı’nda, 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı’na katıldı. Orada “Anafartalar Kahramanı” olarak ün kazandı. 1916 yılında generalliğe yükseltildi.19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Osmanlı Hükûmeti’nin verdiği görevden ve askerlikten istifa etti. 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da, 4 Eylül 1919’da Sivas’da toplanan kongrelerin başında hazır bulundu.Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal’in çabalarıyla 23 Nisan 1920’de Ankara’da açıldı. Mustafa Kemal, Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi. Sakarya Meydan Savaşı kazanılması nedeni ile Mustafa Kemal’e ‘Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazi’ ünvanı verildi.Kurtuluş Savaşı‘nın bitiminden sonra TBMM tarafından 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edili. Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı seçildi. Arka arkaya 4 kez Cumhurbaşkanı seçilerek bu görevi en uzun yapan kişi oldu.2587 sayılı kanunla Atatürk soyadını aldı ve başka hiç kimsenin bu soyadı taşıyamayacağı kararlaştırıldı.Atatürk, sadece komutan değil, aynı zaman da devlet adamı idi. Vatanın bağımsızlı ve mutluluğu için elinden geleni yaptı ve girdiği mücadeleden zaferle ayrıldı.Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yumdu.Görev Süresi: 29 Ekim 1923 – 10 Kasım 1938Mustafa İsmet İnönü:

İzmir‘de 1884’de doğdu. Orta öğretimine kadar Sivas‘da durdu. 1897 yılında İstanbul’daki Mühendishane İdadisi‘ni okumak için , İstanbul’a gitti. 1906’da Erkân-ı Harbiye Mektebi’nden birincilikle ayrılarak kurmay yüzbaşı olarak Edirne’de bölük komutanlığı yapmaya başladı.Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’nde Kolordu Komutanı olarak görev aldı. Bu görevi yaparken Atatürk ile birlikte çalıştı. TBMM‘ne Edirne milletvekili olarak katıldı.Birinci İnönü Savaşı‘nda tuğgeneral olan Mustafa İsmet, Mudanya Ateşkes toplantısında Büyük Millet Meclisi’ni temsil etti. 1923’te Lozan Antlaşmasını imzaladı.Cumhuriyetin kurulmasından sonraki ilk hükümette başbakan olarak görev yaptı. Atatürk’ün isteği üzerine İnönü soyadını aldı.1938 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci Cumhurbaşkanı oldu. Aynı zamanda CHP Genel Başkanlığı‘na da getirildi. İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra çok partili siyasi rejime geçilmesinde büyük rol oynadı.Mevhibe Hanım‘la evli olan İsmet İnönü, üç çocuk babası idi. 25 Aralık 1973’de vefat etti.Görev Süresi: 11 Kasım 1938 – 22 Mayıs 1950Mahmut Celal Bayar:

Bursa’nın Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde 1883 yılında doğdu. İpek Meslek Yüksek Okulu’nda okuduktan sonra memuriyet yaşamına atıldı. Bankacılık alanında çalıştıktan bir süre sonra İzmir‘e gönderildi.Birinci Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev aldı. 1921 yılında ise İktisat Bakanı olarak göreve getirildi. Lozon Barış Konferansı’nda danışman görevini üstlendi. 1923 yılında Büyük Millet Meclisine İzmir milletvekili olarak girdi.Şimdiki adı ile Türkiye İş Bankası‘nın kurulmasında büyük rol oynadı. İş Bankası genel müdürlüğüde bulunan Mahmut Celal, 1932 yılında tekrar İktisat Bakanlığı’na getirildi.2 yıl başbakanlık yapan Bayar, milletvekilliğine tekrar döndü. 1946 yılında Demokrat Parti’yi Adnan Menderes ile birlikte kurdu. Partisi 1950 seçimlerini kazandı ve Celal Bayar 22 Mayıs’da Türkiye’nin üçüncü Cumhurbaşkanı oldu.27 Mayıs askerî müdahalesi ile 10 yıl yapmış olduğu görevden uzaklaştırıldı. İlk başta idama mahkûm edildi ama cezası müebbet hapse çevirildi. 1964’de hastalığı nedeni ile serbest bırakıldı. Reşide Hanım ile evli olan Celal Bayar üç çocuk babasıdır.22 Ağustos 1986 günü İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.Görev Süresi: 22 Mayıs 1950 – 27 Mayıs 1960Cemal Gürsel:

Erzurum‘da 1895 yılında doğdu. Ordu‘da ilköğretimini bitirdikten sonra askeri eğitimini Erzincan ve İstanbul‘da gördü. Çanakkale Savaşlarına Topçu Subayı olarak katıldı.1929’da Harp Akademisi’ni bitiren Cemal Bey, 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı‘na getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı, devler ve hükümet başkanlığı gibi yetkileri üstlenerek yeni hükümeti kurdu.10 Ekim 1961’de TBMM tarafından dördüncü Cumhurbaşkanı seçildi. 1966 yılında rahatsızlığı nedeni ile görevine son verildi. Melahat Hanım ile evli olan Cemal Gürsel, bir çocuk babasıdır.14 Eylül 1966 yılında vefat etti.Görev Süresi: 27 Mayıs 1960 – 28 Mart 1966Cevdet Sunay:

Erzurum‘da 1899 yılında doğdu. İlk ve orta öğretimini birçok ilde yaptı: Eğitimini Erzurum, Kerkük, Edirne ve İstanbul Kuleli Askeri Lisesi‘nde tamamladı. Birinci Dünya Savaşı’nda subay adayı olarak görev aldı. Harp Okulu ve Harp Akademisi‘ni bitirek Cevdet Bey, 1949 yılında generallik görevini üstlendi.1960 yılında da Genelkurmay Başkanlığı‘na getirildi. Cevdet Sunay’ın rahatsızlığı nedeni ile Cumhurbaşkanlığını bırakması Cevdet Sunay için bir kapı açıldığının belirtisiydi. 28 Mart 1966’da TBMM tarafından beşinci Cumhurbaşkanı oldu.22 Mayıs 1982’de vefat eden Sunay’ın Atıfet Hanım‘dan üç çocuğu bulunuyordu.Görev Süresi: 28 Mart 1966 – 28 Mart 1973Fahri Korutürk:

İstanbul’da 1903 yılında doğdu. Deniz Harp Okulu ve Deniz Harp Akademisi‘ni bitirdi. Montrö Boğazlar Konferansı’na askerî uzman olarak katıldı.Amiralliğe 1950 yılında yükselen Fahri Korutürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. Moskova ve Madrid büyükelçiliği yaptıktan sonra Türkiye’ye geri döndü.1973 yılında TBMM tarafında Türkiye’nin altıncı Cumhurbaşkanı seçildi.12 Ekim 1987’de vefat eden Korutürk’ün, Emel Hanım‘dan üç çocuğu bulunuyordu.Görev Süresi: 6 Nisan 1973 – 6 Nisan 1980Kenan Evren:

Manisa‘nın Alaşehir ilçesinde 1917 yılında doğdu. İlk ve orta öğretimini Alaşehir ve Manisa’da tamamlayan Kenan Evren, Maltepe Askerî Lisesi‘ni başarı ile tamamladı.Kara Harp Okulu ve Harp Akademisi‘ni bitirdi. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı‘nı üstlenen Evren, Genelkurmay Başkanlığı da yaptı.12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askerî müdahalede üst yerlerde bulundu. 7 Kasım 1982’de Türkiye’nin yedinci Cumhurbaşkanı oldu.Sekine Hanım’la evli olan Evren, üç çocuk babasıdır.Görev Süresi: 9 Kasım 1982 – 9 Kasım 1989Halil Turgut Özal:

Malatya‘da 1927 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği‘ni bitiren Halil Turgut Özal, 1952 yılında eğitimi için ABD‘ye gönderildi. Devlet Planlama Teşkilatı‘nın kurulmasında büyük rol oynarken, Ortadoğu Teknik Üniversitesi‘nde de ders verdi.Dünya Bankası‘nda danışman olarak görev yapan Turgut Özal, 1979 yıllarında Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapmaya başladı. 12 Eylül’den sonra Başbakan Yardımcısı oldu.1983 yılında Anavatan Partisi‘ni kuran Özal, partiyi kurduğu sene birinci gelir ve hükümeti kurmakla görevlendirilir. 19. Başbakan olarak görev yapan Turgut Özal, 1987 seçimlerini de kazanıp Türkiye’deki 2. Başbakanlık görevini üstlendi.31 Ekim 1989 Cumhurbaşkanı seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sekizinci Cumhurbaşkanı seçilir. Sema Hanım’la evli olan Özal, 3 çocuk babasıdır.3 yıl boyunca görevi yerine tam olarak getirmişti. Ama görevini daha bitirmeden rahatsızlığı nedeni ile vefat etti.Görev Süresi: 9 Kasım 1989 – 17 Nisan 1993Sami Süleyman Gündoğdu Demirel:

Isparta’nın Atabey ilçesinde 1924’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Isparta ve Afyon’da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi‘ni bitiren Sami Süleymen Gündoğdu, Elektrik İşleri Etüd İdaresi‘nde göreve başladı.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü‘de yapan Demirel, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olarakta çalıştı. 1965 yılında Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görevini üstlendi.TBMM’ye Isparta milletvekili olarak girdi. 1965 seçimlerinde Adalet Partisi birinci oldu ve 12. Başbakan ünvanını kazandı. Süleyman Demirel 5 kez daha hükümet kurdu.12 Eylül askerî müdahale sonucu görevinden uzaklaştırıldı ve 7 yıl siyasetten men edildi. Siyasî yasakların kalkması ile Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı’na seçildi. TBMM’ye tekrar giren Süleyman Demirel, Sosyal Demokrat Halkçı Parti‘si ile birlikte 49. hükümeti kurdu.Nazmiye Hanım‘la evli olan Demirel, 1993 seçimlerinde TBMM tarafından 9. Cumhurbaşkanı seçildi. 2000 yılında görevini tamamlayarak Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.Görev Süresi: 16 Mayıs 1993 – 16 Mayıs 2000Ahmet Necdet Sezer:

Afyon’da 1941’de doğdu. Afyon Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nden mezun oldu. Ankara Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans öğrenimi yapan Sezer, Dicle ve Yerköy hakimlikleri yaptı.Yargıtay üyeliğine seçilen Sezer, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine atandı. 1998’de de Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ünvanını aldı.Semra Hanım‘la evli olan Sezer, üç çocuk babasıdır.2000 yılında Türkiye’nin onuncu Cumhurbaşkanı seçilen Ahmet Necdet Sezer, 2007 yılında görevini tamamladı.Görev Süresi: 16 Mayıs 2000 – 28 Ağustos 2007Abdullah Gül:

Kayseri‘de 29 Ekim 1950 yılında doğdu. Kayseri Lisesi‘ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi‘nden mezun oldu. 1983’de “doktor” ünvanını alan Abdullah Gül, 1991 yılında ekonomi alanında “doçent” olmayı başardı.1991 yılında Refah Partisi’nden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Kayseri milletvekili olarak girdi. Ve 5 dönem Kayseri milletvekili olarak TBMM’de kaldı. 54. Hükümet’te Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görevi üstlendi.Türkiye’nin siyasi bakımdan sıkıntılar çektiği dönemde “Yenilikçi Hareket” diya adlandırılan bir akımın başında yer aldı. 2000 yılında Fazilet Partisi‘nin genel başkan adayı oldu. Başkanlığı kazanamasa da büyük bir yankı uyandırdı.2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulmasında büyük rol oynadı. NATO Parlamenterler Meclisi üyeliği yapanAbdullah Gül, Avrupa Konseyi‘nden “Pro merito” madalyası ve “Sürekli Onursal Üye” unvanını kazandı.2002’deki seçimlerde 58. Hükümeti kurdu. Recep Tayyip Erdoğan‘ın kurmuş olduğu 59. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı.2007 yılındaki Cumhurbaşkanı seçimlerine aday olan Abdullah Gül, onbirinci Cumhurbaşkanı seçildi. Hayrünnisa Gül ile evli olan Abdullah Gül, üç çocuk babasıdır.Görev Süresi: 28 Ağustos 2007 – ………………..