Ç ekilmez akşamların
E şsiz sancısı
K im deme sakın, sensin o…
V urmuş ise kanadından
U çmuyor isen
R azı değil demekki sensiz günlerden…
Y ılın en sıcak yazı
A kşam karanlığı
L al olmuş diller
A ğırmış saçı
N ey dinler gibi
Issız adada
M ani olmuşsa sana gitme der sanki…
V apur kalkıyor limandan
A rkadaşım yürüme ağırdan
R ezalet-i hayran gibi bakma
S ulu bir yolculukdan,
A ğlamaya lüzum yok gelecekdir uzaktan…