daha önce, en etkili bilim adamları (newton, einstein ve tesla) demiştik.kaldığımız yerden devam edelim.4 – Galileo Galilei (1564 – 1642)

keşfedildikten sonra bütün gerçekleri anlamak kolaydır; mühim olan onları keşfetmektir.

italyan fizikçi ve astronom Galileo‘nun en önemli başarıları arasında teleskopu geliştirmesi ve astronomik gözleme yenilikler getirmesi sayılabilir. Bu sebepten Galileo, “Modern fiziğin babası” veya “teleskobik anstronominin babası” olarak anılır. pisa kulesi deneyi olarak bilinen tarihteki ilk düşünce deneylerinden birini gerçekleştirmiş, 1597′de pusulayı ticari olarak piyasaya süren ilk kişi olmuştur. 1600’lü yıllarda ilkel bir termometre ve kalp atışı ölçümüne yardımcı olan bir sarkaç geliştirmiş. 1604′te serbest düşme hareketinin matematiksel eşitliklerini, venüsün evrelerini ve jüpiterin en büyük dört uydusunu keşfetmiş, güneş ve ay üzerindeki lekeler üzerinde çeşitli gözlemlerde bulunmuştur. Yaptığı gözlemler sırasında kilise tarafından da yakın bir şekilde takip edilen bilim adamı, dünyanın evrenin merkezi (Yermerkezlilik) değil de güneşin evrenin merkezi olduğunu (Günmerkezlilik) ve dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü açıklamasıyla birlikte dinsiz ilan edildi. Çünkü bu açıklama İncil’le ters düşüyordu ve Galileo engizisyon mahkemesinde yargılandı. Mahkeme kararı ile açıkladığı gerçekleri reddetmeye zorlandı. Asılmamak için reddetti ve kendisiyle özdeşleşen cümleyi sarf etti:

“E pur si muove” (Ama o hala dönüyor)

Yaşamının son yıllarını kör olarak geçiren galileo, ölümünden 360 yıl sonra kilise ile bilimi tekrar karşı karşıya getirdi.Sebebi ise italyan araştırmacıların, galileo’nun mezarının açılarak kör olmasına neden olan durumun bulunması için araştırmaların yapılmasını istemeleri.5 – Leonardo da Vinci (1452 – 1519)

Çalışmalarım olması gereken kaliteye erişmediği için Tanrı’yı ve insanlığı gücendirdim.

Çok yönlü italyan bir bilim adamı. Tam anlamıyla da Vinci, matematikçi, mühendis, mucit, anatomist, ressam, heykeltıraş, mimar, botanikçi, müzisyen ve yazardı. En bilindik eseri, perpektif tekniğini ve kendi geliştirdiği boyaları kullanarak oluşturduğu mona lisa adlı tablosudur. sanatçı yönüyle verdiği paha biçilmez eserlerinin yanında birçok makine icat etmiş makas, paraşüt, helikopter, denizaltı, baraj, köprü, tank, kontak lens, su kaldıracı, bisiklet vb. tasarımlara imzasını atmıştır.

da vinci'nin tank tasarımı
da vinci’nin tank tasarımı
da vinci'nin helikopter tasarımı
da vinci’nin helikopter tasarımı

Anatomi alanında da büyük başarılar sağlayan da vinci, ressam yönünü de kullanarak çeşitli anatomik yapıları günümüze uygun bir şekilde betimlemiştir.(çizimlerine buradan ulaşabilirisiniz) (*)Ayrıca Leonardo, bilimsel notlarını kendine has bir yöntemle yazmış (ayna yazısı) ve bunun sebebi de tarih boyunca farklı şekillerde yorumlanmıştır. kimilerine göre Leonardo da Vinci’nin ağır bir paranoyak olması kimilerine göre ise solak olduğundan ve sağdan sola yazım esnasında elin kurumamış mürekkebe değip yazıyı batırmasını engellemek için bu yazım seklini seçtiği düşünülse de tam nedeni hala bilinememektedir.Nihayetinde sanatçı kişiliğinin yanı sıra bir bilim adamı olarak, anatomi, mühendislik, optik ve hidrodinamik alanlarında da çok önemli katkılar sağlamıştır.

son olarak siz de Leonardo da Vinci gibi yazmak isterseniz bu taraftan buyurun.