Darphane, Osmanlı Devleti’nde para(madeni) basılan yerdir. Osmanlı tarihinde bilinen ilk para Osman Bey öneminde basılmış olmasına ragmen, bu paranın nerede basıldığı ile ilgili bilgiye rastlanmamaktadır. Bilinen ilk darphane ise; Orhan Bey dönemindek paraların da basıldığı yer olan Bursa darbhanesidir. 1453 yılında İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’da para için bir darbhane bir de pul basımı için “pul darbhanesi” kuruldu. 1467’de de ilk altın para basıldı.

Daha sonra osmanlı’nın bir çok yerine darbhaneler kurulmaya başlanmıştır. Edirne, Amasya, Ayasulug (Selçuk), Üsküp, Diyarbakır, Belgrat, Serez, Halep, Bağdat, Trablusgarp, Cezayir, Tiflis, Bosna, Mısır…Darbhane İstanbul’a başlangıçta sarayın dışında Simkeşhane Han’da iken; daha sonra sarayın birinci avlusundaki şimdiki yerine taşınmıştır.Sultan Abdülaziz tarafından yapılan bina, şuan da Tarih Vakfı tarafından kullanılmaktadır.

1789 yılın da da darbhane tamir edilerek makineleri de yenilenmiştir. Tanzimat döneminden sonra Maliye Nazırlığı’na bağlı bir müdürlük olarak çalışmaya başlamıştır. 1842 yılında “çekiçle baskı üsulü” ile basılan paralar, bir kararname sonrasında “sarkaç usulüne”, 1853 yılında “pres usulüne”, 1911 yılında ise; “makine presi usulü”ne dönüştürülmüştür.1932 yılında bugünkü şekilde bir düzenleme getirildi ve Mâliye Bakanlığına bağlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü para basma işi dışında da altın ve gümüş külçe ve ziynet eşyası gibi damgalama işlemlerini de yapmaya başladı.

1967de Beşiktaş’taki yeni binasına taşındı. 1984’te ise kurum, ayrı bütçeli Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı hle getirildi.Darbhane çalışınları ise;Darbhane emini ve kethüdası,sikkezanbaşı: baskı amiriserçeşme:ağırlık ve ayar kontrol memuruçeşnici ve katiptir.ilk tuğralı pul denemeleri de 1863 yılında başlanmıştır.

Tuğralı Posta Pulları 1. BaskıTedavül Tarihi: 1862Kağıt :İnce KağıtDantel :DantelsizBaskı Tekniği :Taş BasmasıMatbaa :Darbhane-i AmireDizayn :Sikkenbaşı Abdülfettah Efendi/Ensercioğlu Agop
Değer Renk2 kuruş Koyu mavi üzeri siyah5 kuruş Pembe üzeri siyah
Osmanlı Meskukat Lügatı