Mamak belediyesi, kentsel dönüşüm projesi adı altında, çağlayan mahallesindeki insanların evlerini yıkarak,ellerine üç beş kuruş enkaz parası vererek insanları yıllardır oturdukları topraklardan, uzaklaştırdılar.oysa yıllar öncesi gelen siyasi iktidarlar tarafından defalarca dolaylı olarak satışı yapılan bu mekânlara daha sonra tapu tahsis belgesi verilerek yine siyasiler tarafından üzerinde oturanlara satılmış olan arsalar.şimdi yeniden kentsel dönüşüm projesi adı altında insanların elinden alınmış. tapu tahsis belgesi olanlara başka yerlerden belediye satış fiyatından arsa satılmış. arsa almaya ekonomik gücü olmayanlar ise bu haktan mahrum bırakılmıştı..mamak belediyesinin. evlerini yıktıkları ailelere, arsa karşılığı olarak yeni imara açtıklarını söyledikleri yerlerden arsa satışı yaptılar,arsa adı altında sattıkları hiç bir mutahitin yanaşmadığı kaya dağları, arsa diye alan çaresiz insanların elinde kalmıştır.ankara. sayma kadın, hürel mahallesinde sözde imara açtıkları kayalık dağı çaresiz insanlara satarak. kentsel dönüşüm projesi altında yine yoksul insanların emeğini yağmalanmıştır..ekonomik gücü olmayan ve arsa parası ödeyecek kadar gelire sahip olamayan kondu sahipleri,bu haktan mahrum kalıyorlardı,bu yüzden yıllardır oturdukları ve vergisini verdikleri toprakları bırakarak gitmek zorunda bırakıldılar.belediyenin belirlediği arsa fiyatının yarı fiyatına satılacağının söylendiği arsalar insanlara yine belediyenin belirlediği, başka yerlerden satış yapılmıştır ki hak sahibinin hiçbir şekilde seçme hakkı tanımadan.kendi koşullarınca belirledikleri sözde arsa (kayadağları) aylık taksitlerle insanlara satış yaptılarmamak belediye başkanı, imara açtık dediği alanlardan mağdur ettiklere insanlara sattıkları arsaları alanlar yine mağdur oldular çünkü evlerini yuvalarını yıkarak mağdur ettikleri insanları yeniden sattıkları kaya dağlarıyla. perişan ettiler.siyasi olarak kendilerine yakın gördüklerine biraz daha iyi yerleri veren mamak belediyesi imar yetkilileri,kendilerine siyasi olarak uzak gördükleri, insanları hiç bir mütahit in yanaşamayacağı gibi bina yapması güç olan yerler vererek, resmen dağ satılıyor ve bunu daha sonra öğrenebiliyorsun bu şekilde mağdur edilenlerden biride benim.bende. yıkım yapılan yerde müstakil ev sahibiydim. ve bizlere defalarca satılan arsadaki hakkımızı yok sayarak,evlerimizi yıkarak bizlere yeniden kendi belirledikleri arsalardan birinin satışı yapıldı. taksitler bittiğinde, tapular elimize geçtiğinde anladık, bize arsa diye sattıkları kaya dağlarını..adamlar bize resmen bir kaya kütlesi olan, koca bir dağı satmışlar. bunu tapularımızı alınca öğrendik. artık geriye dönüş yoktu, onların hazırladığı tezgahın kurbanlarıydık..yıllardır oturduğumuz. ve vergisini verdiğimiz tapu tahsisli evimiz yıkılarak yok ediliyor bu da yetmiyor bizlere arsa satışıyla yardımcı olacaklarını söylüyorlar sattıkları arsayla yeniden kazıklanmış oluyoruz.hiçbir mutahit in yanaşmadığı, kaya dağlarının hafriyatı verilen 3 katı imarı yüzünden, hafriyat 2 katı götürüyor diğer kalan masrafları zor karşılıyor, bu yüzden ellewrinde arsa diye kaya dağlarının tapusu olan arsa sahiplerini. ikinci kez soymuş olan mamak belediyesi.kentsel dönüşüm yağması adı altında yine bizleri mağdur bıraktı..işte mamak belediyesinin kentsel dönüşüm adı altında kaya dağlarını satarak insanları böyle mağdur bıraktı