Kurtuluş savaşı’nı tarih olarak hepimiz biliriz zaten. Ben bu yazımda size tarihimizi anlatmayacağım zaten. Çünkü bilinen bir şeydir. Ama bilinmeyeni şöyle masal gibi anlatmaya çalışacağım.O devirde yaşamadığımız için tam olarak ifadeler yerini tutmaz.İnsanlar yüzyıllarca beraber yaşadıktan sonra Meşrutiyet ve mutlakiyet akımlarının etkisinde fazlaca kalarak ve Avrupa’dan esen rüzgara kapılanlar sayesinde memleket yanmaya başlamıştır. Genel olarak madde madde nasıl etkilendiğini sayalım.1- Azınlıkların Balkanlarda kışkırtılması,2- Azınlıklara vaad edilen özgürlükler,3- Şavaşa katkı yapanlara verilecek mükafatlar,4- Yönetimin boşluğu,5- Fakirlik6- Can güvenliği,Şimdi yukarıdaki maddeleri biraz açalım isterseniz;Azınlıklar hemen her yerdeydi Osmanlı Devletinde. Bir ülkeyi bölmek istiyorsanız , ülke içindeki birleştirici unsuru biraz bozmak yeterli olmaktadır. Aslında bir gayri müslimi öldürüp , Müslümanlar katliam yapıyor diyerek halkı kışkırtmaları savaşmaktan daha kolay ve sonucu kesin olan bir uygulamaydı.