Paleo: Eski yani eski coğrafya anlamına gelir. Yani coğrafyanın ve tarihin birleşimi diyebiliriz, çünkü paleocoğrafya dünyanın oluşumundan günümüze kadar olan bütün coğrafi olayları inceler, yorumlar.
Paleocoğrafya zor ve karmaşık bi konudur çünkü yapılan araştırmalarda bulunan eski kemik, taş vb. maddelere bakarak yorumlanır. Küçük bir kalıntı paleocoğrafya için çok önemlidir.Paleocoğrafyanın başlıca ilgilendiği konular: Kıtaların oluşumu ve geçmişten günümüze iklim değişiklikleridir. Araştırmalar tektonik levha hareketleri sonucunda Dünya’nın bugünkü halini aldığını düşünmektedir.Paleocoğrafyada jeolojik dönemler önemlidir. Zaten jeoloji ile içiçe bir bilim dalıdır.Jeoloji: jeo– yer loji– bilim anlamındadır. Yani jeoloji yer bilimidir. Jeolojik zamanlar paleocoğrafya ile ortaya çıkmıştır.
Jeolojik zamanlar

Bu jeolojik dönemler paleocoğrafyanın ortak alandır.Paleocoğrafya aslında çok ilginçtir. Çünkü dünyamızın başından günümüze kadarki dönemi inceleriz. Özet olarak: İlk zamanlar dünyada tek kıta ve tek deniz vardı. Tek kıtanın adı pangeadır. Pangeanın kıyı kesimleri çok nemli iç kesimleri ise çöldür. Dünya’daki bütün kıtaların çekirdeği Afrika kıtasıdır. Yani bütün kıtalar Afrika’dan kopmuştur. Pangea belli bir süre sonra parçalanmaya başlar. Tektonik hareketler ile birbirinden uzaklaşmaya başlarlar. Yani günümüzdeki bir çok bilimin konusu kıtaların kayması ile gerçekleşir. İlk tek hücreli kafadan bacaklılar, gövdeden bacaklılar ve ilk ilkel yaşamlı balıklar bitkiler ortaya çıkar. gelişim göstererek bu canlılar gününmüzdeki halini alır. İlkel dünyadaki hayat ilk başlarda büyük yok oluşlarla sil baştan misali baştan başlar. Bizim için önemlisi büyük yok oluş olarak bildiğimiz: ‘dinazorların yok olması’dır. Bu konu karanlıktır. Herkes bir yorum yapmaktadır. Şu an en geçerli kuram; dünyaya gök taşının çarptığı ve yeryüzünde büyük çatlaklar açtığıdır. Bu çatlaklardan sızan yer altından çıkan gazlar ve asit yağmurları dinazorların yok olmasına sebep olmuştur.Daha sonra oluşan yaşam eosen döneminde ufak değişikliklerle günümüze gelmiştir.

Kısaca paleo coğrafya bunu anlatır. Benim bahsettiğim sadece genel olarak konusudur. Ama daha derinden incelediğimizde çok zevkli bir konudur.Paleocoğrafyada fosiller önemlidir. Fosiller kayaçlarda, buzullarda bulunurlar. Fosillerle nesli tükenmiş veya mini canlıları görebiliriz. Fosillerin yaşı Carbon 14 metodu ile hesaplanır. Kısacası fosiller oldukça önemlidirler.Bazı fosil örnekleri:

Kaynakça1, 2, 3