Roma İmparatorluğu‘nun ikiye ayrılması sonucu İstanbul, Ortodoks Hiristiyan dünyasının merkezi haline gelmişti. Çok önemli bir şehir olan İstanbul, farklı kültürleri bünyesinde bulunduruyordu. Ortodoks Rumlar’ın çoğunlukta olduğu İstanbul’da Yahudiler, Türkler ve Araplar’da bulunuyordu.İstanbul, bazı devirlerde Arap ve Türkler tarafından kuşatılsada alınamamıştı. Osmanlı Devleti için stratejik ve ekonomik bir öneme sahip olan İstanbul, Hristiyan dünyasının Osmanlı Devletine karşı en büyük kozuydu. 1451 yılında tahta çıkan II Mehmet, Bizans’ı Osmanlı Devleti’nin en büyük engeli olarak görmüştü.

Fatih Sultan Mehmed
Fatih Sultan Mehmed

Hem Bizans’ın, Osmanlı şehzadelerini kışkırtması, hem de stratejik bir öneme sahip olan İstanbul, II Mehmet’in fetih hareketlerini başlatmasına neden oldu. Hz. Muhammed (s.a.v)‘in İstanbul’un fethiyle ilgili hadise ise başka bir nedendir.II Mehmet, 2 yıl boyunca fethi başarı ile tamamlayabilmek için Rumeli Hisarı’nı, antlaşmalar ve havan topları yaptırmıştır. Silivri ve Vize kalelerini’de alan II Mehmet, 400 parçalık bir donanma hazırlatmıştır. Tabi ki Osmanlı Devleti’nden korkan Bizans ise surlarını geliştirmiş, Avrupa’dan yardım istemiş ve Haliç’e zincir gerdirmiştir.

Haliç'e Gerilen Zincir
Haliç’e Gerilen Zincir

II Mehmet yapmış lduğu askeri ve siyasi hazırlıklar sonucu 6 Nisan 1453 yılında İstanbul’u kuşattı. 22 Nisan’a kadar büyük mücadeleler veren Osmanlı orduları 22 Nisan gecesi Hali.’e gerilen zincir nrdeniyle gemilerini, kızaklar yardımı ile Haliç’e dağdan indirmişlerdir.29 Mayıs 1453 yılında İstanbul’u tam olarak teslim alan Osmanlı Devleti, İstanbıl’da yaşayan halka özgürlüklerinin tamamını vermişti. Bunun sayesinde halkında onayını alan II Mehmet, 21 yaşında Fatih ünvanını almıştır.

İpek Yolu
İpek Yolu

Yükselme dönemine giren Osmanlı Devleti, Karadeniz‘i Akdeniz‘e bağlayan deniz tacaret yollarını ve İpek Yolu‘nu kontrolü altına almıştır. Bu fetih sonucu en büyük gelişmelerden biri ise Orta Çağ‘ın sona ermesi ve Yeni Çağ‘ın başlamasıdır. Rönesans hareketlerini başlaması ile de çoğrafi keşifler hız kazanmıştır.