Zenith Optimedia’nın açıkladığı verilere göre dünya genelinde reklama ayrılan parada düşüş yaşanırken internet reklamcılığı pastadaki payını artırdı!Zenith Optimedia’nın raporuna göre 2008 yılında reklam pastası yüzde 1 büyürken sadece Avrupa’nın bazı bölgelerinde düşüş yaşandı, ancak dünya genelinde etkili olan ekomomik krizin sonucu olarak 2009 yılında reklam harcamalarında kemer sıkılacağı tahmini yapılıyor, ancak internet reklamcılığı 2008 yılındaki %10.4’lük pazar payını 2009’da %12.1’e çıkaracağı öngörülürken 2011’de %16’ya kadar çıkarması bekleniyor. Televizyon reklamları ise %40 civarında kalırken, gazete reklamlarının pazardaki payının düşeceği tahmin ediliyor!
Kaynak