web 2.0 deyiminin belkide en vaz geçilmez yapı taşlarından olan ajaxiçin bir kaynak sayfa daha…