Her zaman sanatçının çağının tanığı olduğunu ve yaşadığı toplumu iyiye evirmesi gerekliliğini savunmuşumdur. Sanatından ve sanatına hayranlık duyan kitlelerden aldığı gücü, kitlelerin yararına kullanmanın doğruluğuna inanmışımdır. Oysa ülkemizde yaygın zihniyet sanatçının politikayla, siyasetle, toplumsal olaylarla ilgilenmesini saçma, anlamsız ve hatta popülariteye oynama olarak algılar. Tüm sanatçılarımız şu anda hâkim olan politik görüşten mi yanadır? Yıllardır sansürlenip durdukları halde sansür konusunda bile kılını kıpırdatmamak samimiyet midir? Sadece maddi çıkarlarına dokunulduğunda telif haklarımız diye meclise yürümek mi muhalif duruştur? Dünyada olup bitenden bu kadar kopuk mudur bir sanatçı? Ya da zaten bu halk kopuk ve sadece magazin özelliği olana ilgi gösterir diye ticaretlerine halel gelmemesi için mi böyle durmaktadır?Yukarıdaki fikirlerimi bir kez daha yazmama vesile olan ve bu düşüncelerime gayet güzel tercüman olan Rolling Stone dergisi editörü Mehmet Tez’i kutluyor, sizi konu ile ilgili makalesini okumaya davet ediyorum.