Mehmet Akif milattan yaklaşık 1873 yıl sonra İstanbul’da dünyayı selamlar.Asıl adı Mehmet ragif olanİstiklal Şairimiz’in muhterem anneleri Emine Şerife Hanım Babası Temiz Tahir Efendi’dir. Eğitim hayatıEmir Buhari Mahalle Mektebi’nde başlamıştır.

Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy

Mülkiye mektebine devam ettiği sıralarda muhterembabalarının vefatıyla okulu bırakır.Baytar(Veteriner) mektebini başarıyla(birincilikle) bitirir.Kendisi sosyalyönü kuvvetli biriydi. Yüzmede çok iyiydi.Hatta boğazı yüzerek geçerdi.Neyse… Yabancı dile olan tutkusuyla dikkat çekerdi. Fransızcayı çok iyi bilirdi. Farsça yı da öğrenmiştiEk olarak babasından arapça dersleri aldı. Ziraat nezaretinde baytar olarak görev almıştır.(1893-1913)Bu işine ek olarak dersler de vermiştir. KendisiTürkçe’ye-özellikle halk diline ve tabirlerine- ve arapçayahakimdi. 1893 de İsmet hanımla evlendi.Şiir yazmayı uzun süre sürdürdü. Fakat 1908 yılına kadar yayımlamadı.Sırat-ı Mustakim(Doğru Yol) dergisi ile yayınlamaya başladı.1920 senesinde Burdur Milletvekili seçildi. 27 Aralık1936 da vefat etti. Kendisi dinini tam anlamıyla yaşayan alim bir zattı. Ne ilginçtir ki torunu komünisttir.(ayrıntılı bilgi…)

Taceddin Dergahı-İstiklal Marşının Yazıldığı Ev
Taceddin Dergahı İstiklal Marşının Yazıldığı Ev

17 Şubat 1921 günü İstiklal Marşı’nı yazmıştır. Bu itibarla “Milli Şair” ünvanını almıştır.7 kitap yazmıştır.Mehmet Akif’i diğer şairlerden farklı yapan en temel niteliği şiirlerini yaşayarak yazmasıydı. Evet,o yazdığıher şiirin alemine tam anlamıyla seyahat eder; dünyadan ayrılırdı. Şiirlerinin etkileyici olmasının ikincinedeni dile hakimiyetiydi. Şairliğinin yanında kültürlü alim bir zattı. Olgun hareketleriyle dikkat çekerdi.Allah rahmet eyler inşallah.