google kısa bir süre önce gtalk için libjingle adıyla c++ componentleri ve api yayınladı. kişiden kişiye bağlantı türünde birçok imkan sunan bu aracın ne şekillerde kullanılacağını açıklayarak programcıları yeni buluşlar yapmaları için cesaretlendiriyor.