Ninon de Lenclos hayatını özgür yaşamaya en baştan karar vermiş bir kadındı, belki bunda ne var diyecek olanlar vardır amma kendisinin yaşadığı dönemde (1620-1705) bu çok sıradan bir karar sayılmazdı.Çevresindeki kadınların içinde en güzeli olduğu bilinen ve yaşı ilerlediğinde bile kadınlar tarafından kıskanıldığı belirtilen Ninon de Lenclos , Moliere’in de yakın dostuydu.Lenclos 13 yaşlarındayken kutsal hafta etkinliklerinden birinde müstehcen bir şarkı söyleyerek olay yaratmış,kendisini azarlayan rahipe de dinin bir buluş olduğunu söylemiştir.

Gençlik ve güzelliğini skandallarla geçiren Lenclos’un güzelliğinin sırrının bitkisel banyosunabağlı olduğu kaynaklarda yer almakta.Ninon de Lenclos’un yaşamında fahişelikten ve skandallardan başka yaptığı işler de vardı elbette, mesela Voltaire‘in yetenegini keşfeden, onun eğitimini tamamlamasına destek olan ve ona miras bırakan kişi Lenclos’dur.Kardinal Richelieu tarafından kendisine bir gece için 50bin crown verilen Lenclos kardinalin yanına kendi gitmemiş ,yerine bir arkadaşını göndermiştir.Paris’li erkeklerin varlıklı ve kadına düşkün oluşu O’na şöhret ve zenginlik kapısını açmış, soyluları, zenginleri hatta kraliyet ailesinden kişileri bile çevresinde pervane etmiştir.Zamanla o kadar tanınmıştı ki, salonda artık dönemin saygın ve aydın kadınlarıyla da çeşitli konular üzerine tartışmalar da yapmaya başlamıştı, kah kağıt oynarken kah içki içerken kah eğlenirken din,sanat ve siyaset gibi konular rahatça konuşulmaktaydı.Önce erkeklerle dolu olan salonda artık kadınlar da rahatça görünür olmuştu.Kırk yaşlarındayken fahişelikten emekli oldu, bir sanat okulu açtı, burada zaman zaman kendisine cinsellikle ilgili sorularla gelen kişilere yardımcı oldu,O na fahişeler kraliçesi de denmektedir.

85 yaşına kadar yaşadı, bazı kimselerce lanetlendi, bazılarınca övüldü, ölene kadar oldukça zengin ve rahat yaşadı, saygı gördü, sözlerine önem verildi. Belki dünyanın heryerinde olmasa bile kendi ülkesinde güzellik, zeka ve sözleriyle bilinir.Kendisi 65 yaşındayken uğruna intihar edilmiş, seksen yaşındayken bile kur yapılmıştır.(kaynak 1)kaynak 2Ünlü sözleriNinon de Lenclos (film-1920)Mektupları