Ekonomik değerler insanı yakından ilgilendirir. Niye mi? Yaşantısını ona göre şekillendirir. İhtiyaçlarını ona göre belirler ama hepsinin de sınırı vardır değil mi? Sınırı olmayan yaşamın içine yerleştirilmiş kaynaklar vardır. Bunların bilim ve teknoloji ışığında bulunması ve işlenmesi sayesinde insan bulunduğu ortamdan daha çok istifade eder.Kaynakların kullanımında dikkat edilmesi gereken;Kaynak tesbiti ve verimi,Kaynağın rezervi, kullanım yerleri,Alet ve teknoloji ile işlenmesi,İnsana ve canlılara faydası,Doğaya verilecek zararlar,bunları açalım birazda.1.İlk olarak bu Kaynağın yeri ve konumunun belirlenmesi gerekir. Yeraltında ise çıkarılacağı için konumu da önemlidir. Yerüstü kaynağı bile olsa korunması için çaba gösterilmelidir. Genellikle Dünya çevre örgütleri bu tür girişimlerde bulunurlar. Denizlerin korunması, doğal tabiatın korunması ve canlılığın devamı için temiz su kaynaklarının korunması gibi.2.Kaynak bulunsa bile rezervinin ne kadar ömrü olduğu belli, metotlarla bulunur ve hangi sektörün kaynağı ise onda kullanımına uğraş verilmelidir. Çünkü %100 fayda alınması için kendi sektöründe işlenmesi ve kullanıma verilmesi gerekir.3.Kaynakların bulunması da dahil olmak üzere işlenmesi, verimi, kullanılacağı sahalar, türevleri araştırılıp onu %100 verimli hale getirmeye çalışılmalıdır. Şirketler günümüzde ürün gelişimi ve sürümlerinin yenilenmesi için AR-GE Bölümleri açmışlardır. Ellerindeki alet ve teknoloji ile alabileceği en son verimi almanın yoluna bakarlar.4.Her canlı için yaşam önemlidir. Yaşantısını rahat sürdürmesi ve sürekli bir canlı olması için gereken özellikler vardır. Bu özellikler mesela balıklar suda yaşar. onu sudan ayırırsan ölür. insan uzayda yaşayamaz şuan. niye? Uzayda oksijen yoktur da ondan gibi . Kaynaklarımızı buna göre değerlendirmeliyiz ve bozulmasını engellemeliyiz.5.Bu maddemiz çok önemlidir. Son zamanda bulunan kaynaklar içinde özellikle yeraltından çıkarılan kaynaklanan doğaya zararlı işlemler oluşmuştur. En az zararla onu çıkarmalı veya o teknolojiye ulaşılmasını beklemeli ve uygun ortam sağlandığında harekete geçmeliyiz. Doğal kaynaklarımız ;•Denizler, göller, okyanuslar,•Temiz su havzaları,•Atmosfer•TabiatBunların her biri toplumların ortak değeridir.