Neden kötüleri iyilerin yerine getirmeye çalışıyorlar?Neden insanların kutsallığına saygı duymuyorlar?Neden televizyonlarla zihnimizi kirletmeye uğraşıyorlar?Neden insanları “açılım” vaadiyle kandırıp duruyorlar?Neden insanları nemelazımcı yapmaya çalışıyorlar?Neden şahsiyetimizi ve gerçek değerlerimizi yok etmeye çalışıyorlar?Neden kölelik için uğraşanlara ilerici deyip alkışlattırıyorlar?Neden iyileri, güzelleri, yapıcıları kınayarak zor durumda bıraktırıyorlar?Neden Asker-Sivil, ilerici-gerici, Alevi-Sünni, Kürt-Türk deyip kardeşi kardeşe dövdürüp, düşman ediyorlar?Neden kredi kartlarıyla zihinlerimizi köle etmeye çalışıyorlar?Neden anarşilerle, terörle dünyanın her ülkesini kazan gibi kaynatıp, yönetimlerini karıştırıyorlar?Neden tüm dünya insanlarının milliyetçiliğini, evrenselleştirmeye çalışıyorlar?Neden insanların aile yapısını, doğruluk, mertlik, mukaddesat, şeref anlayışlarını kavram karışıklığına sokuyorlar?Neden insanları çırılçıplak soyup sokağa döküyorlar?Neden insanları malzeme konumuna sokup sömürmeye çalışıyorlar?Neden tüm insanları parasız, geçimden aciz duruma düşürerek köle etmeye uğraşıyorlar?Neden insanların “siz başaramazsınız” diyerek kafalarını karıştırıp duruyorlar?Evet, bu nedenleri saymaya devam edersek bu nedenler bitmez ve her gün ortaya atılanlarla çoğalır. Çünkü yıkıcılar dünyaya hâkimiyet kurmak için HEDEF’leri doğrultusunda mükemmel çalışıyorlar.Adamlara helal olsun! Onlar kararlılar… Dünya imparatorluğunu kurmak için her türlü entrikayı yapıyorlar. Meydanı boş bulduklarından kuş beyinleriyle aldatmalarını sürdürüyorlar. Onları eleştirmek bize bir şey kazandırmaz. Şimdi biz ne yapıyoruz ona bakalım… Başkasının ne yaptığı değil, benim ne yaptığım önemli… Yapıcı tarafta girişimci olabiliyor muyuz?