bildirgec.org

Sınav perdesi

contravener-hafif | 26 Eylül 2003 00:28

Sitemizde ve hayatta yaptığım bir gözlemimin çıkarımlarını payla$ayım istedim $imdi de!

Sanatın özellikle sinema dalı tüm dünyada çok popüler. Bloglarda da girilen kategori sayısına bakacak olursak sinema ve müzik kategorisinin rakipsiz liderliğine $ahit oluruz. Nedir acaba bu ilginin sebebi?

Benim sabit fikirli olu$umdan olsa gerek‚ ben bunu tembellik olarak yorumluyorum. Ama $imdi sabit fikrimi bir kenara bırakıp ba$ka manalar çıkartmaya çalı$acağım.

Öncelikle bana verdiği rahatsızlığın sebebini açıklayayım. Bana göre sinema sanatında çok büyük eksiklikler var. Eski çağların multimedia’sı olarak adlandırabileceğimiz resim ve klasik müzik sanatlarını $araba benzetirim, ki$inin damak tadına göre deği$ir çünkü. Size verileni her yudumladığınızda ba$ka tatlar bulmak ba$ka anlamlar çıkartmak mümkündür. Yani siz eserin büyük bir parçasısınızdır. O an nasıl hissettiğiniz‚ nasıl bir hayat yaşadığınız‚ alacaklarınızın malzemesi gibidir‚ deği$kenliğidir size zevk veren. Neyse çiçekten çiçeğe konan kelebek gibi uzatmaya gerek yok demek istediğim anla$ıldı sanırım.