bildirgec.org

query_vars["author_name"]); if($tuser->ID == 0){ // kullanici yoksa 404 $wp_query->set_404(); status_header(404); get_template_part( 404 ); exit(); } ?>

Paga

8 yıl önce üye olmuş, 508 yazı yazmış. yorum yazmış.

Bir yoksunluk krizi: Hayat.

Paga | 31 August 2009 08:54

http://kaotikretorik.wordpress.com/2009/06/04/roger-gilbert-lecomte-ve-buyuk-oyun-ii-bir-yoksunluk-krizi-olarak-hayat/

Bozguncu İnek

Paga | 11 August 2009 10:31

http://www.izlenimler.net/2009/05/12/olay-komik-gorunse-de/

Ölünce önlem alırız.

Paga | 29 April 2009 15:53

http://www.aksam.com.tr/2009/04/29/yazar/12576/serdar_akinan/kucuk_kiyamet_kapida_mi_.html