Blog motor veya CMS, ne demek isterseniz deyin ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki WordPress web tasarımcıları için büyük bir araç. Eğer kodlara çok hakim değilseniz ve temalarda gelişmiş şeyler yapmak istiyorsanız bazen çok zor olabilir ve sizi sıkabilir. İşte hepimize yardımcı olabilecek 8 özellik:1. RSS ekleme
Eğer WordPress tema kullanıyorsanız, sizde RSS eklemek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için sadece function.php dosyasında aşağıdaki kodları yazmanız yeterli………………………..function insertThumbnailRSS($content) {global $post;if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ){$content = ‘

‘ . get_the_post_thumbnail( $post->ID, ‘medium’ ) . ‘

‘ . $content;
}return $content;}add_filter(‘the_excerpt_rss’, ‘insertThumbnailRSS’);add_filter(‘the_content_feed’, ‘insertThumbnailRSS’);

……..burada……….2.Önceki ve sonraki yazı başlıkları
önceki yazılar ve başlıklar için aşağıdaki kodu kullanabiliriz…………………………ID, array(150,150) ); echo $prevthumbnail; ?>
……………………….sonraki yazılar ve başlıklar için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.
ID, array(150,150) ); echo $nextthumbnail; ?>

……..burada……..3. WordPress özel aram
4. En iyi 10 yazarın son yazıları
Takip ettiğiniz beğendiğiniz yazarların son yazılarını takip etmek isteyebilirsiniz. archive.php ya da kendinizin isimlendirdiği bir dosyaya aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır………………………..user_id);$uc[$bloguser->user_id]=$post_count;}arsort($uc); //use asort($uc) if ascending by post count is desired$maxauthor=2;$count=0;foreach ($uc as $key => $value) {$count++;if ($count <= $maxauthor) {$user = get_userdata($key);$author_posts_url = get_author_posts_url($key);$post_count = $value;echo 'User ID ' . $user->ID . ‘ ‘ . $user->user_firstname . ‘ ‘ . $user->user_lastname . ‘ number of posts: ‘ . $post_count . ‘ author posts url: ‘ . $author_posts_url .”;$args=array(‘showposts’=>1,’author’=>$user->ID,’caller_get_posts’=>1);$my_query = new WP_Query($args);if( $my_query->have_posts() ) {while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
……..burada……..

5. Rss otomatik olarak içerik ekleme
6. Listede gösterilen yorum sayısı
7. Kenar çubuğunda en çok yorum alan yazıyı gösterme
Yazılarınızın daha fazla yorum alması için kenar çubuğunda göstermek güzel bir yol olabilir. Bunun için sidebar.php dosyasına aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır………………………..

Popular Posts

    get_results(“SELECT comment_count,ID,post_title FROM $wpdb->posts ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0 , 5”);foreach ($result as $post) {setup_postdata($post);$postid = $post->ID;$title = $post->post_title;$commentcount = $post->comment_count;if ($commentcount != 0) { ?>

  • burada………..8. Excluding Posts from Your WordPress Feed
    kaynak