Göçer kanatlar düş görür,Seraba çalar rüyaları,Kuru gölde su gördük sanarlar.Yanılırlar…Konarlar Seyfe’ye,Hülyasından, kapkara bir karabasanaUyanır balıkçı…Bir bakmış ki, su terk-i diyarda.Çürür çamurunda kerevet kapanları.

Siyasi, Sus!adı Seyfe…
Çatlamış diyarlara bir çare,Kudrette sende, erkte,Kanal kazmanın, harfle bilgi dağıtmanın ilmi hem,Pancar içmesin umutlarını rençberin