Birçok “”kadın”” karşı karşıyadır “”göğüs kanseri”” riskiyle. Şişmanlık, erken menarş ve çocuk doğurmamış veya geç doğurmuş olmak riski arttırmaktadır. Erkeklerde de kadınlar kadar sık olmasa bile görülme olasılığı vardır. İstatistiklere göre her 8-9 kadından birinde hayatının herhangi bir döneminde göğüs kanseri gelişmektedir.California Üniversitesi’nde yapılan araştırmayla bazı proteinlerin vücutta miktarının fazla olmasının, göğüs kanserine neden olduğu bulunmuş. Hücre bölünmesi ve tümör gelişiminde etkili olan ki67 ve p16 “”protein””lerinden birinin vücutta cox-2 enzimiyle birlikte fazla bulunmasının göğüs kanserine neden olduğu keşfedilmiş.Eğer vücutta ki67 proteini miktarı düşükse, cox-2 enzimi veya p16 proteininin vücutta fazla miktarda olması göğüs kanseri riskini arttırmıyormuş. Böylece protein testleriyle göğüs kanserinin önüne daha kolay geçilebilir.