workcube eBusiness
workcube eBusiness

E-Business Kurumsal Yazılımın Geldiği Son Noktadır
ERP Dümenini E-İş’e Kırmıştır
Biz Workcube olarak ERP kavramına yeni bir tanımla yaklaştık ilk günden bu yana. Aslında bu tanımın ana başlığı olarak E-Business terimini kullanmayı da öncelikle tercih ettik. Ancak son dönemde Gartner gibi sektöre yön veren stratejik araştırma ve danışmanlık kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda ERP kavramının bizim E-Business olarak algıladığımız tanıma çevirildiğini görüyoruz. Pazarda ERP başlığı altında çözüm üreten büyük dünya devleri olduğu müddetçe de ERP kavramının sürekli yeniden yorumlanarak güncel kılınacağını düşünüyoruz. Zira ERP kavramı ölürse ERP pazarında iş yapan devler de ölür. Bu yüzden bu kavramın yok olmasına izin verilmeyecektir. Bizim gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak E-Business başlığı altında konsolide, uçtan uca ve tamamen Web tabanlı çözüm üreten kurumsal yazılım markaları da bir şekilde pazara uyum sağlayarak bu kavramı kullanmaya devam etmek durumunda kalacaklardır.İnternetin ve onun sunduğu fırsatların ama aynı zamanda tehditlerin varolduğu bir dünyada, işletmeler Web üzerinde iş, iletişim ve işbirliği imkanı sunamayan sistemlere yatırım yapmaya devam edemez.Bu anlamda baktığımızda 1960’lı yıllardaki ilk fazında sadece üretim üzerine yoğunlaşan ve MRP başlığı altında pazarda varolan kurumsal çözümler 1980’den itibaren kuruma (enterprise’a) odaklanarak ERP adını almıştır. Günümüzde ERP kavramı’nın içine müşteri odaklılık (customer centric) kavramı eklenmeye çalışılmakta ve ERP çözümleri üreten devler daha çok satınalmalarla çözümlerini bu konuda da genişletmeye çalışmaktadır. Bunun bir ileri aşaması kurumlararası (interenterprise) iş, iletişim ve ilişkilere yoğunlaşmak. Kurumsal çözümü müşterilere, satış kanalına, tedarikçilere, iş ortaklarına, hisse sahiplerine açmak. Yani şu anda B2B ve B2C olarak nitelendirdiğimiz kavramları içine almak. İşte E-Business aslında tüm bunları halihazırda kapsayan bir kavram.Workcube olarak bizim için aslolan E-Business’dir. E-Business hem Web tabanlılığı, hem ERP, hem CRM, B2B, B2C, HR, SCM gibi tüm yazılımların fonksiyonelliğini içinde barındıran bütünsel bir kavramdır. Günümüzde işletmeler rekabet avantajlarını sürdürebilmek için iş süreçlerini değişen pazar trend ve taleplerine hızlıca adapte etmek zorundadır. Klasik ERP’nin yetersizliğini anlayan işletmeler dümenlerini kurumların iş süreçlerini tüm bileşenleriyle yönetmelerini sağlayan web tabanlı, bütünsel yazılım çözümlerine kırmaktadır. Dünyadaki trend budur.Bu bağlamda Workcube ERP’ye daha geniş bir anlam yüklemektedir ve CRM, HR, SCM, Project Management gibi diğer Workcube çözümleriyle tümleşik bir yapı sunmaktadır.Workcube Nedir: Workcube; şirketlerin çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçiden servise kadar tüm iş ortaklarını tek ve sağlam bir platformda iş yapabilir hale getiren kapsamlı bir e-business uygulama yazılımıdır. Workcube kurumlara A’dan Z’ye ortak bir veri tabanı üzerinden tüm iş, işbirliği ve iletişim faaliyetlerini yürütebilecekleri bir platform sunar. Workcube E-İş Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen ve satılan Workcube bugüne kadar ortak veri tabanı üzerinde en cok fonksiyon sunan Web tabanlı tek yazılımdır. Workcube tüm ERP, CRM, SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi), İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi, Eğitim yönetimi, B2B, B2C fonksiyonlarını ve iletişim araçlarını kapsayan fonksiyonelliğe ve modülerliğe sahiptir. Workcube 350’nin üzerinde işletmede, 10.000’in üzerinde aktif kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.
Workcube mimarisi dünya standartları üzerine kuruludur. Workcube; ColdFusion, Java ve W3C standartları ile geliştirilmiştir. ColdFusion J2EE ve .Net standartlarına aynı anda destek veren yegane platformdur.Workcube E-İş Sistemleri A.Ş., Workcube çözümlerinin ve çözümlerle ilgili uygulama, eğitim ve servis destek hizmetlerinin satışını ve Workcube çözümleri ile ilgili her türlü Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.Her sektörden, her ölçekteki işletmelerin ihtiyaçlarına göre kolaylıkla ölçeklenebilen ve özelleştirilebilen Workcube’ün; inşaat, metal, perakende, hizmet, gıda, dağıtım, mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik dikey çözümleri mevcuttur. Workcube isteyen kurumlara açık kaynak kodu ile birlikte verilebilmektedir.workcube