workcube eBusiness
workcube eBusiness

E-Business Kurumsal Yazılımın Geldiği Son Noktadır
ERP Dümenini E-İş’e Kırmıştır
Biz Workcube olarak ERP kavramına yeni bir tanımla yaklaştık ilk günden bu yana. Aslında bu tanımın ana başlığı olarak E-Business terimini kullanmayı da öncelikle tercih ettik. Ancak son dönemde Gartner gibi sektöre yön veren stratejik araştırma ve danışmanlık kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda ERP kavramının bizim E-Business olarak algıladığımız tanıma çevirildiğini görüyoruz. Pazarda ERP başlığı altında çözüm üreten büyük dünya devleri olduğu müddetçe de ERP kavramının sürekli yeniden yorumlanarak güncel kılınacağını düşünüyoruz. Zira ERP kavramı ölürse ERP pazarında iş yapan devler de ölür. Bu yüzden bu kavramın yok olmasına izin verilmeyecektir. Bizim gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak E-Business başlığı altında konsolide, uçtan uca ve tamamen Web tabanlı çözüm üreten kurumsal yazılım markaları da bir şekilde pazara uyum sağlayarak bu kavramı kullanmaya devam etmek durumunda kalacaklardır.