İçimde intihar korkusu var.Makine dikişiyle kenetlenmiş inançlarım.Teğel çekilmiş, tin kaçırılmış etamin kumaşına işlendisanrılar!ilik evlerine döndürmüşsün hayamı!Bir kurban verilecekse intihar korkumu al!Bir balığın yüzgeci kadar keskin yüzüm.Dev kazanı oluşturacak kadar yükseğim.Taraçalarda yükselir taban seviyem.Karanlığın eteğini kaldırdım.Baldırı çıplak bir aydınlığın varisleri..Artık unutamam!Şimdi Azrail bir çim adam!31/03/2009