ASP Do while döngüsü ile veritabanınızdaki verileri listeletebilirsiniz veya veritabanına bağlanmadan da kullanabilirsiniz..Hemen bir örnekle açıklayayım.<%Do while i<3i = i + 1%>
Burdaki mantık i değişkeni 3 den küçük olduğu sürece döngüyü sürdürmesidir.Ve döngü her dönüşünde i değişkenine 1 ekliyor.<%i degiskeninin degeri = <%=i%>‘dir
%>

Burdan alacağımız sonuç şu şekildedir.i degiskeninin degeri = 1i degiskeninin degeri = 2i degiskeninin degeri = 3Ve döngümüzü bitiriyoruz.<%loop%>
Veritabanındaki Verileri Listeletmek isterseniz de kullanacağınız kod şöyle;Dbase.mdb adlı veritabanında kisiler tablosunu seçer ve kayıtlar bitene kadar email sütününü listeler.<%Set Conn = Server.CreateObject(“adodb.connection”)Conn.Open “Provider=microsoft.jet.oledb.4.0;Data Source=” & Server.MapPath(“dBase.mdb”)Set Kisiler = Conn.Execute(“Select * from Kisiler”)%>
dBase.mdb adlı veritabanındaki Kisiler Tablosuna bağlandık.<% Do While Not Kisiler.Eof %>
Döngüyü alınan veri boş olmadığı sürece yani verilerin sonu gelmediği sürece döndürür.<%=Kisiler(“email”)%>

Dönen veriyi gösterdik.<% Kisiler.MoveNextLoop %>
Ve Döngümüzü Bitirdik.