bildirgec.org

weziR

11 yıl önce üye olmuş, 6 yazı yazmış. 0 yorum yazmış.

ASP Do While döngüsü

weziR | 01 July 2011 15:57

ASP Do while döngüsü ile veritabanınızdaki verileri listeletebilirsiniz veya veritabanına bağlanmadan da kullanabilirsiniz..

Hemen bir örnekle açıklayayım.

1
2
3
4
<%
Do while i<3
i = i + 1
%>

Burdaki mantık i değişkeni 3 den küçük olduğu sürece döngüyü sürdürmesidir.Ve döngü her dönüşünde i değişkenine 1 ekliyor.

1
2
3
<%
i degiskeninin degeri = <%=i%>'dir<br>
%>

Burdan alacağımız sonuç şu şekildedir.

i degiskeninin degeri = 1
i degiskeninin degeri = 2
i degiskeninin degeri = 3

Ve döngümüzü bitiriyoruz.

1
2
3
<%
loop
%>

Veritabanındaki Verileri Listeletmek isterseniz de kullanacağınız kod şöyle;
Dbase.mdb adlı veritabanında kisiler tablosunu seçer ve kayıtlar bitene kadar email sütününü listeler.

ASP Round() Fonksiyonu

weziR | 01 July 2011 11:06

Round Fonksiyonu ile küsüratlı sayıların ondalık kısmı 5′den büyükse yukarı küçükse aşağı yuvarlayabiliriz. Örnek vermek gerekirse,

1
2
3
4
5
6
7
8
<%
abc = 10.51
‘ Abc Değişkenimizde “10.51 değeri olduğunu varsayarsak”
%>
<%
=Round(abc)
%>

Şeklinde degiskeni Round parantezleri içine aldığımız zaman bize sonuç olarak “11″ değerini döndürecektir.
Eğer abc değişkenimizin içerisinde “10.49″ veya altında bir değer olsaydı bize “10″ değerini döndürecekti.

ASP Datediff() Fonksiyonu

weziR | 30 June 2011 17:57

ASP de datediff fonksiyonu ile iki tarih arasındaki farkı gün,ay,yıl,saat vs. şeklinde alabilirsiniz.

Kullanımı ise şöyle:

1
datediff(“yyyy”,”21.10.1992″,”21.10.2011″)

Örnek olarak 21 ekim 1992 ile 23 ekim 1992 arasındaki Saat (H) farkını alalım.

1
<%fark = datediff(“h”,”21.10.1992″,”23.10.1992″)%>

Vbs Nedir ? Komutlar ve Örnekler

weziR | 30 April 2011 15:29

VBS (Visual Basic Script) nedir ?

Vbs,Visual basic’in internette kullanılmak üzere ürettiği,daha sonra virüs yapımında kullanılan bu dil üzerindeki ilgiyi kaybetmiştir.Fakat vbs çok etkilli bir dildir,Tek dosya halinde çalışır. Size kendim kullandığım bazı örnek vereyim.


Age of empires II’de lumber jack yazmaktan parmaklarım yorulduğunda buna ihtiyaç duymuştum.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WScript.Sleep 1000
WshShell.SendKeys "{ENTER}"
WScript.Sleep 100
WshShell.SendKeys "lumberjack"
WScript.Sleep 100
WshShell.SendKeys "{ENTER}"

Örnekte wScript Objesini oluşturup,1 saniye bekletiyor daha sonra “enter” komutu gönderip cheat penceresini açıyor saniyenin 10 da 1 i kadar bekleyip “lumberjack” yazıyor ve tekrar enter komutu gönderiyor..

ASP’de Güvenlik Kodu (Security Code) Yapalım

weziR | 25 March 2009 11:08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ASP'de Güvenlik kodu Oluşturmak istediğimiz Sayfaya Aşağıdaki Kodları Ekliyoruz..
<form method="post" action="kontrol.asp">
<%
Randomize
guvenlik=(int(rnd*999))
guvenlik = guvenlik
%><%=guvenlik%>
<input type="hidden" name="guvenlik2" size="20" value="<%=guvenlik%>">
<input type="text" name="guvenlik1" size="20"><br>
 </p>
</p></form>

999 Sayısından Düşük Rastgele Bir Değer oluşturarak “guvenlik” adlı değişkene atadık,guvenlik2 adında Gizli olarak Forma Ekledik ve değeri Gösterdik.Bu Gösterdiğimiz Kodu girmesi İçin Ziyaretçiye Bir Metin Kutusu Gösterelim.. guvenlik1 adında bir metin kutusu oluşturduk.