ASP Do while döngüsü ile veritabanınızdaki verileri listeletebilirsiniz veya veritabanına bağlanmadan da kullanabilirsiniz..

Hemen bir örnekle açıklayayım.

1
2
3
4
<%
Do while i<3
i = i + 1
%>

Burdaki mantık i değişkeni 3 den küçük olduğu sürece döngüyü sürdürmesidir.Ve döngü her dönüşünde i değişkenine 1 ekliyor.

1
2
3
<%
i degiskeninin degeri = <%=i%>'dir<br>
%>

Burdan alacağımız sonuç şu şekildedir.

i degiskeninin degeri = 1
i degiskeninin degeri = 2
i degiskeninin degeri = 3

Ve döngümüzü bitiriyoruz.

1
2
3
<%
loop
%>

Veritabanındaki Verileri Listeletmek isterseniz de kullanacağınız kod şöyle;
Dbase.mdb adlı veritabanında kisiler tablosunu seçer ve kayıtlar bitene kadar email sütününü listeler.