hayat icin sebep belirdi yukarlarda ama belki yakalarim onu