* Bu yazımda size Dünya’nın dışından bile bakıldığında belli olan bir yapıdan bahsedeceğim. Evet herkes anlamıştır. Çin seddi‘nden bahsedeceğim size kısa bilgilerle.* Çin’in kuzeybatı kıyısı sırasınca uzanan bu yapı insan eliyle yapılmış en uzun savunma duvarıdır* ilk yapıldığında bir eyaleti dış saldırılara kaparken, türk ve moğol istilası nedeniyle 10.000 km uzunluğuna kadar yapılmışsa bile günümüze 3000 km’lik kısım kalabilmiştir.*yapımına M.Ö. 7. Yüzyılda başlanan yapı M.S.17.Yüzyıl’a kadar inşaatı sürmüştür.* Zamanla çöken ve bozulan yerlerin onarılması sonucu korunabilmiştir.* Tabanı 7 mt. yükseklik genelde 7-10 mt. üst kalınlığı ise 6 mt olarak ölçülmüştür.* Çin seddi yapımında çalıştırılan insan sayısı bakımından da rakipsizdir. Seddin 550 km.lik bölümünde 1 milyon 800 bin kişinin çalışmış olduğu yazılıdır.* Çin hükümdarlarının savaşlarda yıktığı ülkelerin krallarını ve askerlerini buralarda çalıştırması genel bir işkence şeklidir.* Ülkenin baskıcı rejiminden halkın kaçışını önlemek için,* Ülkenin tek yönetim altında birleştiğini dışarıya gösterilmesi amacıyla,* Tamamı tuğladan değildir. ara ara yıkılan yerlerin sonradan yapımında zayıf malzeme ile tamiri yapıldığı için yıkılmaya yüz tutmuştur.* Zayıf olan bu duvarlar düşmanı yavaşlatma amacıyla yapıldığı da söylenir.* 200 metre arayla gözetleme kulesi ve 9 km ara il de fener yapılmıştır. kademe kademe savunma hatları ile desteklenen bu çin seddi son yıllarda dünyanın gizemli yapıları arasında seçilmiş ve Dünya harikaları arasında gösterilmiştir.