maganda.org hi. welcome to maganda.org. maganda means pretty in Tagalog.