bildirgec.org

culdesac

11 yıl önce üye olmuş, 112 yazı yazmış. 939 yorum yazmış.

Charles Bonnet Sendromu ve Halüsinasyonlar

culdesac | 16 April 2007 09:16

1760 yılında, isviçreli doğabilimci charles bonnet‘in büyükbabası charles lullin, eğlenceli ve büyülü görüntülere şahit olmaya başlar: seksen dokuz yaşındaki büyükbaba, kendisi dışında herkese görünmez olan insan, kuş, araç, bina vs. görüntüleri tarafından ziyaret edilmeye başlamıştır. bu durumu ilginç bulan bonnet, konuyu araştırmaya karar verir.

genellikle akıl hastalıklarının ya da halüsinojen uyuşturucuların bir etkisi olarak ortaya çıkan görsel halüsinasyonlar; denizciler, mahkumlar, kutup kaşifleri gibi uzun süre izole koşullara maruz kalmış insanlarda da görülürler. fakat bonnet’in büyükbabası, ilerleyen yaşına rağmen akıl sağlığında bir gerilemeye dair hiç bir işaret göstermemekle birlikte, şu cıvıl cıvıl halüsinasyonları saymazsak gayet aklı başında biri gibi görünmektedir. hatta büyükbaba, bu görüntülerin kendi aklının oyunları olduğunun bile farkındadır. görünüşe bakılırsa bu gizemli varlıklar, büyükbabanın -kataraktları elverdiğince- görebildiği, minik bir parça görsel dünyada kendiliklerinden ortaya çıkmaktadırlar.

toynbee plakaları: ölüleri jüpiter’de diriltelim mi?

culdesac | 11 March 2007 01:09

toynbee plakaları
toynbee plakaları

1992 yılında, william j. o’neill (kimi kaynaklara göre bill o’neill) adındaki beyefendinin dikkatini, caddelere gelişi güzel gömülmüş tuhaf plakalar çekmeye başlamış. bu plakalar genellikle araç plakası boyutlarında ve her birinde de “KUBRICK‘in 2001‘indeki TOYNBEE FİKRİ JÜPİTER GEZEGENİNDE ÖLÜLERİ DİRİLTELİM (TOYNBEE IDEA IN KUbricK’s 2001 RESURRECT DEAD ON PLANET JUPiTER)”mesajının değişik varyasyonlarının yazılı olduğu kafa karıştırıcı nitelikte plakalar.

renkleri ve düzenlemeleri küçük farklılıklar içermekle birlikte tüm plakalar ne olduğu tam anlaşılamayan sert bir maddeden yapılmış ve hepsi de “bütün gazete muhabirlerini öldürün, yalvarırım (murder every journalist, I beg you)” ve “boyun eğ, itaat et. (submit. obey.)” gibi en az ana mesaj kadar tuhaf dipnotlar içeriyor. plakaların yeni bir fenomen yaratma denemesi mi oldukları yoksa daha önemli bir amaca ve hedefa mi hizmet ettikleri bilinmiyor.

teatool: poşet çay sıkacağı

culdesac | 08 March 2007 05:18

teatool
PİSLİK YAPMA; ÇAY YAP!

dr martin almond beş yılını “poşet çaylarımızı çay kaşığı ile sıkarken karşılaştığımız sağa sola saçılan çay damlaları, sıcak çaydan yanmış parmaklar gibi sıkıntılardan kurtulmanın bir yolu olmalı” diye düşünerek, bir zamazing geliştirmeye adamış. hı-hım, kendisi bir ingiliz.

poşet çayın 1904 yılına denk gelen icadından bu yana geçen yüz yılı aşkın bir süre sonunda böylesine pratik bir çözüm üretmiş olmak, karanlık bir çağı kapatmakla eş anlama gelmiyor mu? … hayır, gelmiyor. olsun.

youtube bitti!

culdesac | 06 March 2007 21:43

psiko absurd romantik komedi
psiko absurd romantik komedi

youtube bitti” başlıklı habere göre, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, Atatürk’e hakaret edilen bir video görüntülerin yer aldığı youtube’a erişim yasağı koymuş! ne diyeceğimi bilemedim bi’ an. şeyyy… ben… özür diliyorum. şu an her şey bana çok komik geliyor.