bütün mevzunun olmak ya da olmamayı çoktan aşmış olduğu mevkilerde, olduğun gibi görünmek ya da göründüğün gibi olmanın “işte bütün mesele” halini aldığı yerde, kale arkasında yani topu sürekli ağlarda görmek… kaleye kim geçerse geçsin… “alem puşt olmuş”ların alemine, sanki spotnikten bakan mütekellim, “hepimiz puştuz”un hızlı ve tekno ritmine aslında çoktan ayak uydurmuştur. fonda derinden üçyüz beşyüz üçyüz beşyüz…piçleştirilmek üzerine… mevlana, shakespeare’in eline vermiştir.