Çok Değerli Sayın ArkadaşlarımTürkiye’de yolsuzlukların alıp yürüdüğü dönemler her zaman var oldu ve böyle devam edersede ,yolsuzluk her zaman da bu doğallıkta devam edecek.Yolsuzluk yapan şahıs kanunlarımızın açıklarından yararlanıp diledikleri gibi at oynatmakta ve kanun önünde,yaptıkları işleri yasallaştırıp,senin benim vergilerimle rahat yaşamlarına devam etmektedirler.Benim gündeme getireceğim kanunsuzluk ise göz göre göre kanunların göz göre göre ve devlet kanalıyla yapılması. Şöyle ki:1-Anayasanın temel maddelerinden ;Tüm vatandaşlar yasalar önünde eşittir.2- 657 sayılı Devlet Memurları yasası derki ;Devlet memuru şirket kuramaz,herhangi bir kuruluşta ekstra iş yapamaz.Yani genel olarak devlet memuru ikinci bir iş yapamaz.Şimdi Anayasa ve Emekli Sandığı kanunları nasıl ihlal ediliyor.Devlet’te çalışan doktorlar ikinci iş olarak ya muayenehane açabiliyor,özel hastahanelerde çalışabiliyor,ya da yarım gün çalışarak Emekli Sandığı Kanunlarını ; diğer sağlık personelinin de(Laborant,hemşire,biolog vb.) yarım gün çalışmasına izin vermeyerek,Anayasanın eşitlik ihlalini gerçekleştiriyorlar.Burada gerçekten de Anayasa ve Emekli Sandığı hükümleri ihlal ediliyor mu, edilmiyor mu ?Tüm arkadaşları konuyu tartışmaya davet ediyorum.