bildirgec.org

true

11 yıl önce üye olmuş, 29 yazı yazmış. 166 yorum yazmış.

Turkcell CHP’ye belge vermedi

true | 03 June 2008 00:59

http://haber.gazetevatan.com/haberdetay.asp?detay=Turkcell_CHPye_belge_vermedi__181869_1&tarih=02.06.2008&Newsid=181869&Categoryid=1