bildirgec.org

redstar

11 yıl önce üye olmuş, 149 yazı yazmış. 1166 yorum yazmış.

Tarikatların Oluşumu

redstar | 11 July 2007 11:03

Tarikatların oluşumu İbn Arabi döneminde başlamıştır. İbn arabi gibi insanlar (el Cili hocası) Hint ve Yunan felsefelerinden etkilenerek yaşadığı topluma kendi inançlarını yaymaya çalışmışlardır. bınu da İslam ile bağdaştırmaya çalışarak islam dışı tasavvuf ve tarikatların oluşımuna zemin hazırlamışlardır. maaalesef bunuda islam dinin bir gereği, inanışı gibi göstererek topluma yaymaya çalışmışlardır. Özellikle kendilerini keramet sahibi insanlar gibi göstererek (gaybı bilme,aynı anda iki yerde bulunma, insanın kalbini okuma vb.) tamamen İslam’a ters düşen hatta küfre kadar götüren söz ve eylem içinde olmuşlardır. özellikle Vahdedi Vücud anlayışı yani herşeyin Tanrı oluşu gibi felsefi düşünceleri tamamen küfür içermektedir. bu anlayışla neye ibadet ederseniz edin tanrıya ibadet etmiş sayılacağından Firavun’un dahi mümin (inanan) olduğu gibi Kuran’a zıt bir düşünceye sahip olmuşlardır.Bu nedenle bütün dinler onlar için aynıdır.tanrıya ibadet ederler ve cehennemde azap görmüyeceklerdir.Bunların uzantısı olarak bazı şehler peygamberliğini ilan etmişler bazılarıda daha da aşırıya giderek gaybi bilgileri direk Allah’tan aldıklarını, gece rüyalarında peygamberle görüştüklerini, namaz kılarken aynı anda iki yerde olduklarını söylemişlerdi. hatta daha da ileri giderek peygamberlerden daha üstün olduklarını söyleyip gaybi bilgileri Allah’tan aracızız olarak aldıklarını peygamberler ise Cebrail (as) aracılığıyla aldıklarını söylemişlerdir.

Günümüzün şeh ve şıhlarıda Allah’u alem pek farklı değillerdir. İslam adına hareket ettiklerini söyleyenler İslam’a en büyük haksızlığı yapanlardır.bu nedenle oluşumlarına ve eylemlerine pek bazı güçlerce dokunulmaz. onlara göre zaten pasifleştirlmiş ve yönlendirilmişlerdir. Şeh veya Şıhhı kontrol altına almak demek ona bağlı olan birçok insanı kontrol etmek demektir. (wikipedia’dan alıntıdır) İster Nurcusu olsun, ister Nakşisi, dertleri ortaktır.. Şeriat.. şeriat ne demek derseniz ; anayasa yerine Kuran’ın “rehber” olarak bellenmesi, bilimin verileri ve hukukun ilkeleri yerine dinsel kuralların geçerli olması, din ve devlet işlerinin ayrı değil bir olması, yani her yerde dinsel kuralların geçerli olması, aklın ve bilimin öncülüğünde sınırsız araştırma ve eleştirme özgürlüğü yerine, İslami öğretiler gereği sorgulamadan-araştırmadan kayıtsız koşulsuz iman etme, farklı görüşleri yok sayma, özgür bireyler yerine “kul” olma, yani Arap ülkelerinde olduğu gibi, bilimsel hiçbir keşfin olmadığı bir ortamda yaşamaya mahkum olma, herkesin ve özellikle de kadınların katı baskılar altında tutulması demektir, yani bilimsel karanlık, kültürel karanlık demektir..

Günümüzde pek çok vakıf aracılığı ile gizliden bu yolda neferler yetiştirmek üzere insanlar etki altına alınıyor.. devlet üniversitelerinin içine kadar işlemişler..Ticari operasyonları olduğu için ürünleri bile satılmaktadır

Oyun Konsolu Manyaklığı(m)

redstar | 07 June 2007 14:41

Atari ile Commodore 64 ile başladı bu sevda… video oyunlardan bahsediyoruz.

ps3 vs xbox360
ps3 vs xbox360

Next Gen olarak adlandırılan yeni nesil oyun konsolları xbox 360, Ps3 ve Nintendo Vii sayılabilir. Taşınabilir cihazlarda ise bayrak Sony PSP ve Nintendo DS tedir. Bu bayrağı ilk dalgalandıran ise tabiki Nintendo Gameboy lardır.

Reis-i cumhur adayıyım..bilgilerinize..

redstar | 16 May 2007 16:22

Milletvekili ve bakan profillerini inceledim, Cumhurbaşkanı adayını baktım, neyim eksik dedim. Boy pos endam desen, 190 – 105 kiloluk , 31 yaşında aslan gibi bir cumhurbaşkanı güzel olur.Eğitim desen bir lisans iki yüksek lisans bir sürü teknik eğitim , yabancı dil canavar gibi iki tane, internasyonel iş tecrübesi çok.. Sahtekarlıktan, hırsızlıktan, dolandırıcılıktan, tecavüzden ,tacizden sabıkam da yok. para da pul da zaten gözüm yok.. yüzümde iğrenç bir sırıtış ve yavşak bir bıyık hiçten yok. özgüven var, kararlılık var, laikliğe özde bağlılık hepten var.devletçilik var ümmetçilik yok. haliyle benden iyi aday yok…

Yuri Gagarin

redstar | 12 April 2007 15:30

google bugün
google bugün

12 Nisan 1961’de uzaya giden ilk adam olarak tarihe geçmiştir.Bugünü hatırlamamda google ın rolü tabiki büyüktür.

İşin içine kırmızıyıldızlı konular dahil olunca benim ilgim biraz daha artar.

Yuri Alekseyevich Gagarin
Yuri Alekseyevich
Gagarin

Glathazk yakınlarında klushino isimli bir kasabada doğmuş ve tabiki öldükten sonra kasabasının adı Gagarin olmuştur.

Burada kendisiyle ilgili Tr ve En olmak üzere yaşam hikayelerini bulabilirsiniz.Yaşamıyla ilgili resimlerin olduğur bir real slide gösterisi de mevcuttur.İlave bilgiden zarar gelmez diyenlere…

racaille nam-ı diğer caille-ra

redstar | 17 February 2007 15:54

Hafif’in eski müdavimlerinden, Paris’ten ziyaretime gelen Mösyö Labyrinth‘in, Beyoğlu’nda sürterken “rakay” gibi olduk demesi üzerine biraz ondan bilgiler aldım biraz da araştırdım. Racaille kavramı Fransa’da banliyölerde yaşayan, eğitim, sağlık ve iş gibi sosyal haklardan sınırlı olarak yararlanabilen bu nedenle suça eğilimi yüksek gruba Sarkozy tarafından yakıştırılmış tanımlamadır.

racaille'lar ve en sağda sarkozy
racaille’lar ve en sağda sarkozy

Kendileri: banliyölerdeki arabalar yakılmaya başladığında bu sosyal tepkinin tamamen suç odaklı bir girişim olduğunu iddia etmiştir. Racaille olarak adlandırılan bu grubun (aslında fare gibi bir anlamı var ama Türkçe’ye çapulcu olarak çevirmek daha doğru) büyük çoğunluğunun Kuzey Afrikalı ve diğer Fransız sömürgelerinden gelenler olduğunu hatırlamakta fayda var.