bildirgec.org

türkçe kaynak hakkında tüm yazılar

evcil.net

qb | 05 October 2008 09:06

Evcil.net zamanında fazlasıyla vakit öldürdüğüm programlamanın da temelini attığım bir site ve forumun evcilasp’nin .net ortamına geçme
denemesiydi. denediler ancak öyle sanırım ki zamanları yoktu yetersiz kaldı. şimdi tekrar deniyorlar. ekip genel itibariyle iyi.