Bu Forum sitesinde, eklediğiniz içerik başına 0,01 ile 0,10 tl arasında para kazanabilirsiniz.
Kazanacağınız miktar içeriğin kalitesine göre değişiyor.
Yalnız bu sitede ödeme pilli network siteleri gibi okunma oranına göre değil, içerik başına yapılıyor.
Ayrıca referansınızla üye olan kişilerin elde ettiği kazançtan da pay alıyorsunuz.