Mayıs ayında Nature dergisinde yayımlanan bir habere göre”platypus” adlı memeli hayvanın gen haritasının memelilerinnasıl evrim geçirdiğinin açıklanmasında yardımcı olacağı umuluyor.

platypuslar su altında da yaşayabiliyor
platypuslar su altında da yaşayabiliyor

Bu hayvana en ilginç canlı denmesinin nedeni, hayvanın hemmemeli canlılar gibi yavrularını emzirmesi hem de yumurtlaması.Sadece bu kadar değil. Bu hayvan, kuyruğunu kunduz gibi sallayabiliyor, su altında yaşıyabiliyor aynı zamanda arka ayaklarında sürüngen zehri taşıyor.(Bu zehir, çiftleşme sırasında arkadan gelen rakip platypuslarakarşı bir savunma olarak kullanılıyormuş.)Bu hayvanlar Avustralya’ya özgüler ve 20. yy başlarına kadar kürklerinden yararlanılmış. Şimdi ise soyu tükenmekte olduğu için koruma altındalar.Birçok bilim adamı, platypus’un genlerini insanın ve memelileringenleriyle karşılaştırarak memelilerin geçirdiği varsayılanevrimleri hakkında bilgi sahibi olmak için uğraşıyorlar.