Robert Stewart adında ABD’li bir jeolog dünyanın yeni bir jeolojik çağa girdiği teziyle şu raporu yayınlamış. Bu çağın öncekilerin tersine insan dışı etkenlerle değil direkt olarak insanoğlunun yapıp-ettikleri ile şekillendiği savunuluyor.
wired.com blogundada bu yeni çağın adıyla ilgili bir anket mevcut. Bazı isim önerileri ise şunlar: The End, jackassic, technozoic, anthropocene (ki bu yukarıda adı geçen jeoloğun önerdiği isim, anthropo=insan cene=yeni çağ)